Evi Järvepera

Diplomeeritud superviisor ja coach, lõpetanud psühhosotsiaalse suuna õppe


Töökeel: eesti, vene
Kontakt: jarvepera.evi@gmail.com +372 5699 3306
Töövaldkond: inimestega tegelevad spetsialistid: haridus, sotsiaal, meditsiin, pääste jne

Olen lõpetanud International Supervision and Coaching Institute ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe) vastava superviisori ja coachi diplomiga. Olen Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige.
Olles ise varasemas tööelus sotsiaalsfääris (23 aastat ja 8 kuud) erinevatel töökohtadel – kohalikus omavalitsuses, maavalitsuses, ohvriabis ja kriisitelefoni nõustajana – kogenud supervisiooni jõustavat, edasiviivat ja arendavat protsessi, julgen seda soovitada kõigile inimestega tegelevatele spetsialistidele. Tegelikult pean seda lausa üheks olulisemaks tööhügieeni osaks.
Minu tööstiil on kliendikeskne ja hooliv, liigume protsessis edasi just kliendile sobiva sammupikkuse ja tempoga, arvestades hetke vajadusi ja võimalusi. Lahendused nii individuaal- kui grupiprotsessides sünnivad rätsepatööna. Olen siin Sinu hea mõttepartner ja kaaslane, austades igaühe ekspertsust tema töö- ja eraelus.
Kasutan oma töös põhiliselt süsteemset ja lahenduskeskset lähenemist. Olen ka täiskasvanute koolitaja.