Diplomeeritud superviisor ja coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 06.06.2025)

Kontakt: tel +372 5568 8080 heidi@caritas.ee

Olen Sinu teenistuses kui oled pühendanud oma teadmised, oskused ja anded teiste inimeste heaolu taotlemisse ning oled sekkumis-, koostöö- või hoolitsussuhte kaudu omakorda nende inimeste teenistuses ning Sul on soov või vajadus:
- tööelus midagi muuta, uuendada või ise uueneda;
- käsitleda tööalaseid üleelamisi ja keerukaid olukordi;
- otsid tugipunkte vastuoluliste huvide ja vajadustega ehk eetiliste dilemmadega tegelemiseks;
- edendada inimeste väärikat ja õiglast kohtlemist;
- arendada tööalast reflekteerivat praktikat;
- analüüsida kliendijuhtumeid ja töösuhteid;
- innustud arutlemisest isikliku vastutuse, mõtestatud töötamise, kutsumuse, professionaalse identiteedi ning töö ilu ja valu teemadel.

Kasutan loomingulisi (sh kunsti, loodust- ja loomi kaasavaid) ning süsteemseid lähenemisi, mis võimaldavad kogeda uusi taipamisi, näha teistsuguseid vaatenurki, et luua valmisolekut seesmiseks rikastumiseks ja enda isikliku tööalase kõrgema taseme otsimiseks.

Vastutan inimene-inimest väärtustava suhte eest ja tagan turvalise supervisiooni protsessi ruumi, kus saab jagada, arutleda, lahendada, leida, imestada ja edasi liikuda.

Olen tegutsenud üle 20 aasta sotsiaalvaldkonnas, kus töötan ka täna nii karitatiivse sotsiaaltöötaja, perenõustaja kui koolitajana ning sotsiaal-, haridus- ja
tervishoiuvaldkonna superviisorina.

Mul on aega Sinu jaoks. Rõõmsa kohtumiseni!