Hele Kull

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 28.09.2027)


Töökeel: eesti
Kontakt: tel 520 1520; e-post helekull@gmail.com

Elult ja inimestelt olen õppinud, et märgates ja väärtustades positiivseid ning arendavaid hetki on meie tee õnnelikum. Tänu positiivsele pealehakkamisele
ning enesearenguga tegelemisele kujuneb meie pingelises maailmas muutustega toimetulek ja ka isiklike ning meeskondade unistuste täitumine kättesaadavamaks.
Akadeemiliselt olen õppinud matemaatikat, muusikat ja kultuuri, lisaks palju koolitusi arengust, psühholoogiast, juhtimisest ja nõustamisest. Praktilist tööd
olen kooliajal teinud väga erinevates ametites, peale hariduse omandamist aga töötanud õpetaja ja huvijuhina koolis, pikemalt kultuuri- kui haridusjuhina
omavalitsuses ja noorte kui ka täiskasvanute nõustajana – koolitajana nii riiklikes asutustes kui eraettevõttes. Oman karjäärinõustaja 6. taseme
kutsetunnistust.
Olen ANSE/ESCÜ standarditele vastava õppekava alusel läbinud 2,5-aastase supervisiooni ja coachingu väljaõppe International Supervision and Coaching
Institute’is (ISCI) ning olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige.
Kovisioonijuhina tegutsen 2016 aastast, coachi ja superviisorina praktiseerin 2020. aasta algusest. Töötan nii individuaalselt kui ka gruppide, meeskondade,
organisatsioonidega.
Minu küla tüdruk Raja Teele ütles Joosepile, kui viimane Venemaalt wirtschafti õppimast naases, et kodumaa vajab väga haritud põllumehi. Nii arvan minagi –
ehk täiendusega, et ei ole ju oluline, millises valdkonnas arengupõldu küntakse – tähtis on leida endale rõõmu valmistav ja arendav tegevus ja siis
selles endast parim anda, … sest meie kõik vajame väga enda ümber eelkõige vaimselt terveid ja positiivseid aga ka tegusaid, paindlikke, loovaid ja
inspireerivaid inimesi! Soovin superviisori ja coachina olla toetajaks ja arengukaaslaseks mõnel ristumiskohal enda potentsiaali otsivale inimesele või
meeskonnale.