Täisliige

Olen diplomeeritud superviisor alates 2003.aastast, ettevalmistuselt psühholoog. Hariduse sain Tartu Ülikoolist ja täiendasin end magistri- ja doktoriõppes Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal. Põhiliselt olen töötaud haridussüsteemis Tallinnas ja Harjumaal. Pikk töökogemus on koolipsühholoogina ja koolipsühholoogide superviisorina.  Oman koolipsühholoog  7. kutsetaset.

Samuti olen ka klassi ees seisnud inimeseõpetuse õpetajana.

Aastatel  1998-2014 töötasin Tallinna Ülikooli Psühholoogia instituudis õppejõuna ja erapraksises koolitajana.

Koostöös heade kolleegidega olen välja andnud rida metoodilisi materjale õpetajatele-  kõige värskeim neist- „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile“, TAI, 2015.

Käesoleval ajal  tegelen haridusvalkonna töötajatele individuaalse supervisiooni läbiviimsega. Samuti olen seotud psüholoogitööga,  sh. põhikooli õpilaste kognitiivsete funktsioonide hindamisega. Jätkub ka koolitustegevus, põhiliselt laste ja noorukite riskikäitumise valdkonnas.  Olen seotud firmadega  Avelo Konsultatsioonid OÜ ja Tallinna Arvutikool OÜ.

Hingelt olen aednik.

Kontakttelefon:  +372 52 24 197

e-maili aadress: saathelve@gmail.com