Töökeel:   eesti,vene

Kontakt:   ingetael@gmail.com       +372 56 64 7973

Töövaldkond:   ei ole piiratud

Olen hariduselt psühholoog (TRÜ 1976), hilisemalt ka psühhoterapeut, superviisor/coach. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning International Supervision and Coaching Institute liige.

Supervisiooni/coachinguga alustasin 2006 peale ANSE nõuetele vastava Der Rote Faden koolituse läbimist.

Psühholoogina olen töötanud Tallinna Psühhiaatriahaiglas, Harku Vanglas, Tallinna Kriisiabi Keskuses ja puutunud kokku erinevates pingelistes olukordades olevate inimestega. Olen läbinud erinevaid kriisi- ja traumatöö koolitusi ning rakendanud neid ka praktikas. Probleemidele lähenen alati süsteemselt hoides taustal ka spirituaalset dimensiooni. Tööriistadena kasutan erinevaid – ka teraapiatest – pärit võtteid: skulptureerimist ja konstellatsioone, liivakasti, häältedialooge, bilateraalse stimuleerimise võimalusi, NLP võtteid jm.

Töötan nii individuaalselt kui ka gruppide ja meeskondadega. Põhilisteks valdkondadeks on seni olnud sotsiaal- ja avaliku sektori organisatsioonid: Tallinna Vangla, Eesti Töötukassa, Saue Linnavalitsus, MTÜ Kohila Turvakeskus, SOS Lasteküla Eesti Ühing, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ja sotsiaaltöötajad.

Lemmikteemadeks on juhtumipõhine klienditöö, emotsioonide coachimine, vaimne tervis ja laias mõttes rahulolu iseendaga, isiklik areng, kriisid, stress, läbipõlemine.