Irina Krasii

Töökeel: eesti, vene, inglise, saksa

Kontakt:  irinakrasii01@gmail.com, tel +372 5666 08 29    https://irina.krasii.ee/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irina-krasii/

Olen Irina, diplomeeritud coach personalivaldkonna taustaga. Minu missiooniks on julgustada ja toetada inimesi oma potentsiaali avastamisel maksimaalsel määral, lähtudes nende tugevustest, vajadustest ja väärtustest. Toetan spetsialiste, meeskondi ja organisatsioone eesmärkide saavutamisel ning muutuste protsessi elluviimisel, et tööelu oleks õnnelikum ja tulemuslikum.

Karjääri-, juhtimis- ja meeskonna coachi ning koolitajana on mind inspireerinud soov panustada inimeste professionaalsesse arengusse ja heaolusse, aitades avastada enda talente, uusi väljakutseid ja ressursse selle realiseerimiseks.

Ma usun elukestvasse arengusse ja oma töös keskendun ettevõtliku mõtteviisile ning enesearendamise võimalustele nii indiviidi, grupi kui ka organisatsiooni tasendil. Minu eesmärk on luua keskkond, mis soodustab eneseteadlikkust ja avatust muutustele, millega on võimalik edukalt toime tulla läbi kriisiolukorra mõistmise, aktsepteerimise ja enesearengu.

Praktiseerin coachi-na alates 2022. aastast ja oman coachi sertifikaati (Professional Coach ICU). Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) täisliige ning Eesti Karjäärinõustajate ühingu liige. Arendan oma koolituskeskust (SKILL PRO Koolituskeskus OÜ) ja pakun erinevaid koolitusi äri- ja eraklientidele.