Diplomeeritud superviisor ja coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.05.2025)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:   janevali9@gmail.com           +372 5661 0219

Töövaldkond: juhtimine, äri, haridus, sotsiaal.

Mind inspireerivad muutustes organisatsioonid ja inimesed, kes neid muutusi  ellu viivad. Olen üle 20ne aasta meeskondi juhtinud, viimased aastad avalik-õiguslikus sektoris coachivat juhtimist loomulikuks pidades. Kolmanda sektori, erasektori kui ka avaliku sektori töökogemus on mulle näidanud, et protsesside juhtimise saab ära õppida, inimeste juhtimises saab olla iga päev vaid usalduslikum ja parem.

Olen lõpetanud International Supervision and Coaching Institute ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe) vastava superviisor/coach diplomiga ning Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige.

Toetan organisatsioone ennekõike juhtimist arendavate ja toetavate teemadega: enda kui liidri arendamine ja meeskonna arengu soodustamine, mõjusad motivatsioonitööriistad, muudatuste elluviimine, vajalikud koostöövestlused. Olen olnud liidrite kõrval edasiside ja tagasiside andmise oskuse arendamisel.

Loovuse ja energia hoidmiseks tegutsen MTÜs Tartu Spontaansusteater playback näitlejana, meetodi viljeleja ja koolitajana, lisaks annan loenguid Tartu Ülikoolis sotsiaalse heaolu teemal.