Diplomeeritud superviisor/coach, 6.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 14.05.2021)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:   janevali9@gmail.com           +372 5661 0219

Töövaldkond: haridus, sotsiaal, äri, juhtimine

Mind inspireerivad muutustes organisatsioonid ja inimesed, kes neid muutusi ellu viivad. Olen üle 15ne aasta meeskondi juhtinud, viimased 10 aastat avalik-õiguslikus sektoris coachivat juhtimist loomulikuks pidades. Kolmanda sektori, erasektori kui ka avaliku sektori töökogemus on mulle näidanud, et protsesside juhtimise saab ära õppida, inimeste juhtimises saab olla iga päev vaid usalduslikum ja parem.

Olen International Supervision and Coaching Institute lõpetanud ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe) vastav superviisor-coach ja Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppele vastava õppekava, lisaks olen õppinud ärijuhtimist ning aastate jooksul täiendanud end mitmete nõustamisalaste ja juhtimisalaste väljaõpetega.

Toetan organisatsioone teemadega: arenguvestlused, tulemusvestlused, koostöövestlused, karjääricoaching, mõjusad motivatsioonitööriistad, samuti muudatuste elluviimine, enda kui liidri arendamine ja meeskonna arengu soodustamine. Olen olnud liidrite kõrval edasiside ja tagasiside andmise oskuse arendamisel.

Loovuse ja energia hoidmiseks tegutsen MTÜs Tartu Spontaansusteater playback näitlejana, meetodi viljeleja ja koolitajana.