Kadi Annuk

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 13.02.2028)
Töökeel: eesti

e-mail: kadi.annuk@gmail.com

+372 5650 2706

skype: kadi.annuk

Olen superviisori ja coach´ina tegutsenud alates 2018. aastast; õppinud olen International Supervising and Coaching Institute´s, diplomi omandasin 2022. aastal. Pikaajalisemad lepingud töötajate ja/või juhtkonnaga töötamiseks on olnud meditsiini- ja hariduse valdkonna asutuste ja omavalitsustega.
Olen viinud läbi nii individuaal- kui grupisupervisioone, samuti coachinguid. Minu tööriistakasti kuuluvad süsteemiteoorial ja lahenduskesksel lähenemisel põhinevad meetodid. Lähtun arusaamast, et klient on kõige suurem ekspert oma elu ja tegevuse alal, superviisor/coach loob ruumi ja pakub vahendid, mille
kaudu sisemine tarkus saaks avalduda. Pean hästi oluliseks klientide konfidentsiaalsuse hoidmist.

Koolihariduse omandasin Rahinge 8. klassilises Koolis, Tartu 7. Keskkkoolis ja Tartu Ülikoolis. Bakalaureuseõppe läbisin eripedagoogika, magistriõppe sotsiaaltöö ja doktoriõppe sotsioloogia valdkonnas. PhD ma siiski oma nime taha kirjutada ei saa, sest elu pakkus valiku sünniperest eraldatud
lastele emaks olemine versus akadeemiline karjäär. Tegin valiku esimese kasuks. Töötanud olen kriminaalhooldusametniku (6a), haigla sotsiaaltöötaja (3a), ülikooli õppejõu (4a), ministeeriumiametniku (5a) ning kooli sotsiaalpedagoogina (1,5a). Alates 2015 olen emaks neljale sünniperest eraldatud lapsele
(praegu vanuses 5, 7, 8, ja 9a), alates 2017 oman tähtajatut tegevusluba asendushooldusteenuse pakkumiseks perekodus ja juhatan enda kodus tegutsevat perekodu MTÜ Lõunapesa. Lisaks olen tegev liikmena Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingus, Tartu Hansa Rotary klubis, Tartu Pereliidus, Eest Kogemusnõustajate Kojas, Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingus ning juhatuse liikmena kasuperede esindusorganisatsioonis MTÜ Oma Pere.

Olen abielus, lisaks perekodu lastele olen emaks ühele täisealisele pojale (27a), kes tegutseb
juristina ärivaldkonnas.