Diplomeeritud superviisor ja coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 06.12.2025)

Töökeel:   eesti, vene, inglise

Kontakt:  www.tip.ee      tip@tip.ee      +372 511 6013

Karin London on töötanud koolitaja, superviisori ja coachina 25 aastat, superviisor, 8.tase ja coach 2016 aastast. Aastatel 2010-2017 õpetas ta  Moreno Supervisiooni- ja Coachingu Koolituskeskuses superviisoreid ja coache ning kovisiooni süsteemide arendamist. Ta on  kirjutanud vastavasisulisi artikleid, mis on avaldatud Äripäeva Juhtimise Käsiraamatus, Directoris jne. Karin on õppinud Tartu Ülikoolis esimese haridusena eripedagoogigat ja töötanud Mainori Kõrgkooli meeskonna juhtimise ja juhtimispsühholoogia õppejõuna. Ülikooli ajal alustas ta psühhoteraapia õpinguid psühhodraama alal, pärast seda NLP, pereteraapia, pere- ja organisatsiooni konsteallatsioonide- ning teiste teraapiate alal. Neid võtteid ta coachingu läbiviimisel ka kasutab.

Karin on läbinud  superviisori ja coachi õppe kaks korda:  ANSE rahvusvahelistele standarditele vastava superviisori ja coachi väljaõppe koostöös Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden ja Tallinna Ülikooliga ning Helsingi Psühhodraama Instiduudi superviisori- ja coachi väljaõppe (teine kord olles ka õppesuperviisor).

Supervisiooni-, coachingu- ja koolitusalast koostööd on Karin teinud teinud paljude avaliku ja ka erasektori organisatsioonidega, mis tegutsevad erinevates sfäärides – alates sotsiaalvaldkonnast, haridusest- ja tervishoiust kuni ärini. Viimased aastad on ta töötanud palju eesti erinevate asenduskodudega nii laste-, koostöö-  kui ka juhtimisvaldkonnas. Oma spetsiifikaks peab ta organisatsiooni juhtimise ja toimimise nii teadlike kui ka alateadlike seaduste tundmist ja töötab valedest kohtadest ja hierarhiatest tulenevate probleemidega. Karin töötab ka kõikvõimalike varjatud dünaamikatega ja nendest tulenevate raskustega organisatsioonis ning meeskonnas,  muutuste juhtimisega ning meeskonna kaasamisega seotud küsimustega. Lisaks on tal pikaajaline kogemus kaasava juhtimise printsiipide, juhi kompetentside ning eesmärkide saavutamisega töös.

Valdkonnad:

  • Muudatused ja stressijuhtimine kriiside ajal – toimetulek versus areng
  • Muutused organisatsioonide ja meeskondade tasandil – uute kolleegide lisandumine, vanade lahkumine ja organisatsiooni raskused tulenevalt muutustest.
  • Süsteemsed muutused juhi, meeskonna ja töötajate isiksuslikul ja professionaalsel tasandil – eneseanalüüsi- ja reflektsioonioskuse arendamine, jõustamine + kompetentsid
  • Töö juhi , meeskonna- ja organisatsiooni missiooni, visiooni ning eesmärkidega, vastavate metoodikate tundmine. Tegevuskavade koostamine.
  • Konfliktide lahendamine ja modereerimine meeskonna – ja organisatsiooni tasandil
  • Tööstress – selle põhjuste läbitöötamine isiklikul, meeskondlikul ja organisatsiooni tasandil.
  • Organistastiooni kultuuri arendamine ja mõjutamine
  • Organisatsioonide ja üksuste ühinemised – nendest tulenevad muutused, stress ja raskused