Kelli Ilisson

Töökeel: eesti
Kontaktid: kelliilisson@gmail.com; +372 55 603 365

Olen sotsiaalvaldkonna ja siin tehtava töö fänn. Usun, et hea sotsiaaltöö võti on endaga ja oma tööga rahulolev töötaja, kes saab ainult sellisel juhul olla tugisambaks inimestele, kes põhjusel või teisel sotsiaalvaldkonna võimaluste kaudu enda elus lahendusi otsivad. Olemuselt ja inimesena olen süsteemne, sihikindel, kuulaja, vahendaja, toetaja ning lojaalne kaaslane nii era-kui ka tööelus.

Minu ettevalmistus sotsiaalvaldkonnas ja inimestega töötamiseks on omandatud sotsiaalteaduse bakalaureuse (2017, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala) ning magistrikraad (2020, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) Tartu Ülikoolist.

Olen töötanud nii kohalikul kui ka riigi tasandil väga erinevate sihtgruppidega nii erihoolekande, laste heaolu kui ka tööturu ja toimetuleku teemadel.

Täna töötan Sotsiaalkindlustusametis ohvriabi-ja ennetusteenuste osakonnas ennetustalituse juhina, mille eesmärk on pakkuda toetust ja teenuseid lastele ja noortele, kelle käitumine on riskantne endale või teistele ja kes on kõige haavatavamas olukorras – lapsed, kes käituvad kõige ebaarmastväärsemal moel vajavad kõige rohkem armastust! 

Alates 2022 aasta detsembrist õpin ISCI-s psühhosotsiaalse suuna superviisor-coachiks, et omandada teadmised ja oskused selleks, et olla tugisambaks psühhosotsiaalse valdkonna spetsialistidele, kes teevad ühiskonna heaks üht tänuväärsemat tööd.