Killu Kaare

Psühholoog- superviisor; coach; koolitaja

Kontaktid:  killu.kaare.001@mail.ee; tel: 56508197

  • Magistrikraad psühholoogias (nõustamispsühholoogia)
  • Kõrgharidus ärijuhtimises
  • Superviisori-coachi rahvusvahelistele ANSE nõuetele vastav väljaõpe (lõpetatud 2016)


Olen töötanud 15 aastat psüühikahäiretega noortega kinnises lasteasutuses (Maarjamaa Hariduskolleegium) sh. ka erihoolekandele suunatud normintellektiga raske ja/või püsiva psüühikahäirega noortega. Mind on alati köitnud inimese olemus oma käitumise ning teiste psüühiliste protsessidega.


Alates 2015  aastast töötan samas asutuses organisatsiooni psühholoog-superviisorina, toetades meeskondi ja töötajaid individuaalselt ning grupis nende raskes töös. Minu ülesandeks on ka hinnata erinevaid grupiprotsesse ning töötajate seisundit, et leida parimad võimalused meeskonna liikmete ressursside välja toomiseks.
Enne MHK-sse tööle asumist juhtisin 4 aastat busside esiklaase tootvat ettevõtet. Samuti olen 15 aastat juhtinud MTÜ Eesti Hemofiiliaühingut.

Lisaks põhitööle olen projektide raames superviseerinud ja koolitanud MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse kaudu teisi organisatsioone. Samuti olen Coachina ja superviisorina toetanud erinevate asutuste juhte. Organisatsioonid, mida olen nõustanud on tegutsenud nii haridus-, sotsiaal- kui ka ärivaldkonnas.