Krista Kiintok

Diplomeeritud superviisor/coach (ISCI)

Kontakt: krista.kiintok@corelab.com
+372 5244575

Superviisori ja coachina oman kogemust nii õpetajate kui ka
personalijuhtidega.
Töötan nii gruppide kui ka individuaalklientidega.

Superviisori ja coachina iseloomustab mind uskumus, et inimesed on avatud arengule ja lahendustele,
usun loovusesse ja aitan leida loovaid lahendusi. Olen kliendi kõrval, kuulan, peegeldan ja toetan- olen
olemas.
Armastan elu ja inimesi. Mulle meeldib otsida väikeseid rõõme igast kogemusest.
Olen lõpetanud ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe)
vastava väljaõppe International Supervision and Coaching Institutes superviisor-coachi diplomiga ning
olen Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige.
Gestaltterapeudi väjaõpe (GIS International)
Olen õppinud TÜ psühholoogiat (4 aastat)
Olen lõpetanud TÜ keemiaõpetajana ja töötanud koolis 5 aastat nii aineõpetaja kui ka klassijuhatajana.
Oman pikaaegaset kogemust eraettevõttes personalispetsialistina ja raamatupidajana.