Lea Mardik

Diplomeeritud superviisor/coach


Töökeel: eesti
Kontakt: lea.mardik@gmail.com +372 55942207


Olen psühhosotsiaalse valdkonna superviisor – coach. Lisaks valdkonnaülesele superviisori-
coachi pädevusele olen omandanud spetsiifilisemad teadmised ja oskused haavatavate
kliendigruppidega töötavate spetsialistide toetamiseks.
Senine töö on mind kokku viinud haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide ning juhtidega,
aga olen avatud olema abiks ka teistes valdkondades. Olen läbi viinud individuaalseid
supervisioone ja coachinguid, meeskondade arenduspäevi, supervisioone ning kovisioone.
Lähtun oma töös põhimõttest, et igas inimeses peitub ressurss ja tarkus oma väljakutsetega
toime tulemiseks. Mina aitan need üles leida ning nähtavaks saada.
Töötades inimestega või olles abistaja rollis on oluline hoolitseda oma sisemiste ressursside
eest ning leida aeg vaimseks taastumiseks. Soovin olla sellel teekonnal peegeldaja,
pimenurkade märkaja ja jõustaja. Usaldan inimese enda teekonna rütmi ja olen kliendikeskne.
Minu teekond nii töistes tegemistes kui elukestvas õppes on kulgenud mööda
haridusmaastikut. Olen omandanud nii klassiõpetaja kui eripedagoogi kutse, olen läbinud
haridusasutuse juhi väljaõppe. Viimased 13 aastat olen arendanud õppenõustamisteenuseid ja
hetkel töötan Hariduse- ja Noorteametis Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa büroo juhatajana. Oma
tugevuseks pean seda, et olen nii töös õpetaja, eripedagoogi kui juhina toimetanud tihedas
koostöös haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega ning tunnen nende
valdkondade vajadusi ja võimalusi üsna hästi.
Rakendan oma töös nii lahenduskeskse kui süsteemse lähenemisviisi meetodeid ja
loovtehnikaid ning väärtustavat uurimist. Püüan tunnetada, milline stiil kliendile sobib ning
valin vastavalt sellele kas ratsionaalsema või loova lähenemise.