Maire Lilleberg

Diplomeeritud superviisor/coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandardid, kehtiv kuni 27.02.2025)

Töökeel:   eesti

Kontakt:  maire@lilleberg.ee I tel: 5062455 I Arengulooja OÜ

Töötan nii individuaalselt, kui ka meeskondade ja gruppidega.

Olen üle kahekümneaastase kogemusega äri-, sotsiaal- ja haridusnõustaja, mentor ja koolitaja. Eelnevale lisaks oman kogemusi superviisori ja coachina nii juhtide, spetsialistide kui ka meeskondadega töötamisest. Olen äriettevõtetes töötanud juhatuseliikme ja sise-coachina kui ka välise superviisori ja coachina, mistõttu tean erinevate osapoolte vajadusi, takistusi ja võimalusi.

Panustan oma superviisori- ja coachingutöös turvalise arengukeskkonna kujundamisse ning inimese enda motivatsiooni ja loovuse vallandamisse. Usun, et inimene võib korda saata imesid. Oma tööga aitan muuta nähtamatu nähtavaks ning leida tee segaduses selguseni. Usun, et head elu, suhteid ja töötamist on võimalik õppida ning muutused toimuvad nendega, kes sellesse panustavad.

Olen läbinud ANSE/ESCÜ standarditele vastava 3-aastase superviisor-coachi väljaõppe (ISCI 2014-2017).

Olen omandanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteadustes sotsiaaltöö magistrikraadi ja õppinud lisaks TÜ nõustamise ja organisatsioonipsühholoogiat. Aastate jooksul olen täiendanud ennast erinevate teraapiate, suhtlemisoskuste, koostöö, läbirääkimiste, emotsioonide juhtimise alastes väljaõpetes.

Minu tööstiili superviisori ja coachina mõjutavad: positiivne psühholoogia, lahenduskeskne ja väärtustav lähenemine, loovtehnikad, psühhodraama tegevuslikud meetodid, pereteraapia süsteemne lähenemine, konstellatsiooni ja struktuuri tehnikad.

Kuula kindlasti ka podcasti “Supervisiooni ja coaching’u pooltund” (4. saadet) !