Maria Tammesalu

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 15.06.2027)

maria@oakfield.ee

+3725115696

www.oakfield.ee

Praktiseerin coachi ja superviisorina alates 2020. aasta kevadest. Kõrghariduselt olen õigusteaduste magister (Tartu Ülikool, 2009).

Olen olnud ettevõtja ning töötanud nii era- kui avalikus sektoris. Erasektoris on minu valdkondadeks olnud turundus, teenindus, personalitöö ja koolitamine. Avalikus sektoris olen teinud juristitööd õigusloome ja järelevalve alal.

Olen valinud coachi ja superviisori teekonna, sest imetlen inimestes peituvat võimekust. Soovin pakkuda võimalust elada ja töötada mõtestatult, saada teadlikuks oma tugevustest, seada sihte ja leida viis nendeni jõuda. Töötan meeleldi nii individuaalselt kui tiimide või gruppidega.

Minu tööd mõjutab süsteemne lähenemine. Kõige olulisemaks pean vestlust – kuulamist ja küsimuste küsimist. Minule on iseloomulik ka visuaalsete ja tunnetuslike tehnikate kasutamine. Mulle meeldib kasutada loomingulisi vahendeid, mis aitavad kliendil harjumuspärastest mõttemustritest kaugemale näha. Kasutan metafoorikaarte, joonistamist, kehatunnetusel baseeruvaid meetodeid, süsteemset paigutust, visualiseerimist.

Minu tugevusteks on sügav austus iga kliendi suhtes, kiire mõtlemine, mängulisus, positiivne maailmatunnetus, innustav hoiak.

Töötan nii füüsilises kui virtuaalses keskkonnas.

 “Kuula mind podcastis Elukindel.”