Diplomeeritud superviisor ja coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 06.06.2025)

Töökeel: eesti, vene

Kontakt: marje.oja@gmail.com

Marje Oja on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna IT erialal, õpingud aastatel 1979-1984. Vajalikud teadmised ja praktilised oskused psühholoogina töötamiseks omandas Professionaalse Psühholoogia Erakoolis aastatel 1995-1999 (EAP psühhoteraapia baaskoolitus) ning hiljem täiendas ennast Audentese Ülikooli magistriõppes. Erialase ettevalmistuse tööks noorukite psühhoanalüütise psühhoterapeudina sai Nuorisopeykoterapia- säätiö ja Viron Nuorisopsykoterapian Tukiyhdistys väljaõppes 2003-2008.a. Omab Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni poolt 2016.a. välja antud euroopa psühhoterapeudi sertifikaati ning superviisor, coachi diplomit aastast 2016. Kuulub Noorukite Psühhoteraapia Seltsi juhatusse.
On töötanud Tallina Lastehaiglas psühholoogi ja psühhoterapeudina aastatel 1997-2017.a. 2011a. aastal loodud Lastehaigla Psühhiaatriakliinikus lisandus spetsiifilisem töö käitumis-ja sõltuvushäiretega osakonna patsientidega, vanemate, tugivõrgustiku ja personali nõustamine, koolitamine, vanemate ja erinevate diagnoosidega noorukite tugigruppide juhtimine. Aastatel 2000-2008 osalise koormusega Rcoca al Mare koolipsühholoog. Alates 2017 töötab Marienthali Kliiniku psühholoog/psühhoterapeudina. Koolitajana on olnud koostöö Tallinna Lastehaiglaga, Rocca al Mare Kooli Koolituskeskusega ja Tervise Arengu Instituudiga, teemadeks arenguvestluste läbiviimine, vanemlike oskuste arendamine ning laste ja noorte arenguliste vajadustega toimetulek.
Superviisorina on töötanud aastast 2016 aastast ning põhiline koostöö on olnud sotsiaalkindlustuse valdkonnas erinevate lastekodude personaliga.
Peamised supervisiooni tõõvaldkonnad:
meeskonna supervisoon – muutuste juhtimine, suhtekriisid ja konfliktid meeskonnas, individualsed kriisid meeskonnas, rollikonfliktid, motivatsiooniküsimused jne.