Diplomeeritud superviisor ja coach, sotsiomeetria ja psühhodraama rakendaja (alates 21.jaanuar 2023, Moreno Keskus MTÜ)

Töökeel: eesti keel, saksa keel

Kontakt: merit.vellemaee@gmail.com, +372 58923254

Töövaldkond: sotsiaalvaldkond, tervisevaldkond, haridusvaldkond

Tulen sotsiaalvaldkonnast, olles töötanud 15 aastat nii riigiametnikuna, kui otse rohujuure tasandil nii Saksamaal kui Eestis, kus olen ise kliendina: sotsiaalpedagoogina, lastekaitsena, riigiametnikuna, õpetajana, meeskonna liikmena ja inimesena kogenud läbi regulaarse supervisiooni reflektiivset õppimist ja arengut.  Üheks supervisiooni suurimaks plussiks peale juhtumiarutelude oli minu jaoks töökeskkonnas tekkivate tunnete, rollide ja suhete mõistmine ja korrastamine, mille läbi tajusin meeskonna toimimise ja tõhususe võimalusi. See omakorda tõi hea kerge tunde ning suurendas armastust töösse, mis on vahel päris turbulentne tundunud.

Supervisioon on võimalus kõikidele inimestega töötavatele inimestele, kes soovivad  enda sisse vaadata ja kiires tööalases protsessis korraks aeg maha võtta ja uusi vaatevinkleid leida: osata juba toimivat ära tunda, sellest jõudu saada ning kitsaskohtadele uusi suundi ja lahendusi leida. See on tööõnne ja isikliku heaolu võit. Supervisioon ei mõju, kui ta on vaid kohustus ja kui puudub turvatunne ja usaldus. Supervisioon on protsess ja olen rõõmuga nõus Teie küsimustele vastama ja ennast ja oma tööstiili tutvustama.

Oman pedagoogika MA kraadi (2008) ja superviisori, coachi, psühhodraama rakendaja tunnistust (2023), mis vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ning NBE (Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy) standarditele ja olen Eesti Supervisioonii- ja Coachingu Ühingu täisliige.