Pille Priilinn -Türk

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 13.02.2028)

Töökeel: eesti, vene

Töövaldkond: sotsiaal-, meditsiini-, hariduse-, tugisüsteemid, äri- ja militaarvaldkonnad

pille.priilinn@gmail.com

+372 56 260 498

Olen superviisor jacoachkes on   hea ja tähelepanelik kuulaja, elukestev õppija, empaatiline inimene, kes suudab ennast asetada teise isiku rolli ja pakkuda talle tõenduspõhiseid ja parimatest praktikatest välja töötatud meetodeid ning lähenemisviise isiku parimaks jõustamiseks ja soovitud ning vajaduspõhiste eesmärkide elluviimiseks.

Oman ka Bobath terapeudi diplomit füsioterapeudina, mängu-, savi-, liiva- jt. loovteraapiaalaseid väljaõppeid, transpersonaalse hüpnoteraapia, samuti hiina meditsiini koolituse Eesti Neijingi Kooli diplomit, mistõttu kasutan kompaktselt lisaks kliente toetavatena juurde ka erinevaid terapeutilisi  meetodeid.

Oman praktilisi  oskuseid töötamaks nii dementsuse sündroomiga eakate kui neuroloogiliste arenguhäiretega lastega, rehabilitatsiooni ja taastusravi töökogemust. Samuti oman eripedagoogi ja sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid magistrikraade ning töökogemust erivajadustega kooli juhi ning projektijuhina. Oman pikaaegset töökogemust õppejõuna Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusterapeutidega ning Tallinna Ülikoolis eripedagoogidega.

Olen üle 5 aasta olnud teenistuses Eesti Kaitseväes sotsiaalvaldkonna juhina. Oman nii tsentralisatsiooni, konsolideerimiste ja koondamiste keerulistel muutuste perioodidel juhtival ametikohal töökogemust.

Saan vajaduspõhiselt abiks olla :

·         isikutele, juhtidele, meeskondadele, gruppidele ja organisatsioonidele nii muudatuste juhtimises, keerulistel eraelu-ja tööga seonduvatel olukordadel ja enese arengus;

·         positiivseid muutusi toetava, pühendunud, avatud uutele muutustele ja arengule suunatud kõrge eneseteadlikkusega ja enesehoidu väärtustajateks kujunemisel ja kasvamisel;

 ·         isiku või ametialase kasvu/arengu  ja toimetuleku  muutustega, kus isikul või meeskonnal/grupil on võimalik protsessi käigus tegema vigu, ise sobivaid  lahendusi/vastuseid avastama ja leidma ning kus julgustatakse isikuid oma potentsiaali maksimaalselt kasutama ning püstitatud eesmärke ellu viima.

Kasutan nõustamisel peamiselt humanistlikku, süsteemset, lahenduskeskset, väärtustavat, narratiivset lähenemist, skulptureerimist, tugevustele ja positiivsele psühholoogiale põhinevat nõustamist, metafoorkaarde.

Minu kompetentsi kuuluvad personaalse arengu tagamine nii koolituste, supervisioonide, coachiva juhtimise, grupi/meeskonna ja organisatsiooni kovisiooni, ühisseminaride, coachingu, elu -ja tööõnne kogemise, kriisireageerimise, motivatsiooni ja uute väljakutsete leidmisele kaasa aitamine,

nõustamiste ja loovteraapiate, meeskonna ja motivatsioonipäevade läbi viimine ja korraldamine, coachingu/mentorite supervisioon, valdkondlike arendusprojekte kirjutamine ja juhtimine ning valdkondlike eksperthinnangute koostamine.

Olen ise juhi ja oma valdkonna eksperdina töötanud nii sotsiaal-, meditsiini-, hariduse-, tugisüsteemide ja militaarvaldkondades ning ettevõtjast tegevjuhina, mistõttu oman laialdlaseid töökogemusi.