Piret Peters

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 28.09.2027)

Kontaktmeil: piretpeters@gmail.com

Telefon: 52 62 828

Olen International Supervisor and Coaching Institute (ISCI) 2,5 aastase väljaõppega superviisor ja coach.

Oman pikaajalist töökogemust sotsiaalvaldkonna erinevate sihtgruppidega, olles seejuures ka ettevõtja. Akadeemilise hariduse olen saanud Tartu Ülikoolis nii bakalaureuse kui ka magistriõppes sotsiaaltöö erialal, õppides samas kõrvalerialana psühholoogiat. Lisaks eelnevale olen enam kui 10 aastat olnud kutsetunnistusega andragoog. 

Tegevjuhina töötamine on olnud heaks võimaluseks õppida organisatsiooni ja meeskonna arendamist. Seega innustun superviisori ja coach’ina lisaks individuaalklientidele tööst meeskondade ning gruppidega. 

Minu eesmärk on toetada kliente nende parima potentsiaali avaldumise ja oma südame järgi elamise nimel. Lähtun holistlikust maailmavaatest – inimene on tervik. Eelneva tõttu pooldan süsteemsuse ja selguse loomist lisaks analüüsivale mõistusele erinevate meelte ja kehatunnetuse abil. Supervisioonides ja coaching‘utes olen variatiivne, praktiseerides mitmekülgsete meetodite, tehnikate ning vahenditega ja kasutades töös psühhodraama, konstellatsiooni, motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, NLP, mindfullnessi, liikumist, visualiseerimist, joonistamist jpm.