Raili Mumm

Töökeel: eesti, inglise
Kontakt: raili.mumm@gmail.com, 52 31 532


Olen alati olnud inimeste inimene. Ma usun, et meie sees on olemas vastused ja jõud, mis võivad meid viia kuhu soovime. On see siis teadlikkus endast ja oma väärtustest, tasakaal erinevates eluvaldkondades, rahulolu tööga, endale seatud eesmärkide ja soovide saavutamine või hoopis muu, mis aitab olla endaga kontaktis ja rahulolus. Sina ise oled enda suurim ressurss. Et olla inimestele nendes teemades või muul viisil kasulik, alustasin 2023. aastal superviisor- coachi väljaõppes juhtimise suunal International Supervision and Coaching Instituudis (ISCI) ning olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kaasliige.


Olen ülikoolis õppinud eripedagoogikat (MA) ja sotsiaaltööd. Tööalaselt olen tegutsenud asendushoolduses ning tööturuvaldkonnas ja kasvanud spetsialistist keskastmejuhiks. Olen vastutanud meeskonna toimimise ja heaolu eest, töökorralduse eest, puutunud kokku teenuste hankimise ja kvaliteediga. Lisaks olen saanud kaasa lüüa erinevates personalivaldkonnaga seotud projektides, mis on hõlmanud värbamist, meeskonna oskuste arendamist ning toetamist.


Meeskonnas pean tähtsaks erinevusi, ausust, austust, usaldust ning hoolimist ja koostööd, et saavutada parimal viisil meeskonnale seatud eesmärke. Olen olnud mentoriks teistele alustavatele juhtidele ning olen European Mentoring and Coaching Council (EMCC) poolt akrediteeritud mentor.


Olen valmis praktiseerima ja toetama inimesi ja meeskondasid erinevatelt elualadelt. Soovin anda oma panuse olles mõttepartneriks, pakkudes väärtustavat pilku, hoitud ja usalduslikku ruumi ja erinevaid meetodeid, mis aitaksid luua selgust ja väärtust.