Diplomeeritud superviisor ja coach, 6.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 14.11.2025)

Töökeel: eesti, inglise

Kontakt: rave@ loovusmaja.ee www.loovusmaja.ee +372 520 0120

Loovusmaja perenaine, kunstnik, superviisor, coach, loovterapeut, perenõustaja.

Töötan nii individuaalselt, gruppide kui meeskondadega.

2020. aastal lõpetasin 3 aastase superviisori, coachi ja psühhodraama rakendaja väljaõppe Moreno Keskuses.

Südamelähedasteks teemadeks on vaimne tervis ja loovus, enesehoid ja elurikkuse loomine, enesejuhtimine ja isiklik areng, ressursside leidmine ja toimivate lahenduste loomine nii individuaalselt, grupis kui meeskonnas.

Vaata ka www.loovusmaja.ee.