Signe Vesso, PhD

Diplomeeritud superviisor ja coach, 8. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 29.12.2026)

Kontakt:   signe@dictum.ee   +372 506 6227 www.dictum.ee

Olen valdkondade ülene superviisor ja coach. Oman pikaajalist kogemust nii äriorganisatsioonidega töös kui ka sotsiaalvaldkonnas ja haridusvaldkonnas. Samuti tervishoius. Peamiselt olen töötanud meeskondadega,aidates meeskonnal liikuda olemasolevast olukorrast soovitud seisundini.
Mõned näited:
1) Meeskond, kus töötajad on solvunud juhtkonna peale ja ähvardavad lahkuda.
2) Meeskond, kus on uus juht silmitsi olukorraga, et töötajate vahel on suured pinged.
3) Meeskond, kus konfliktne olukord on lõppenud töötaja lahkumisega ja sellega seotud pinged on edasi meeskonnas.
4) Meeskond, kes organisatoorsete muutuste ajal sattus koroonakriisi ja tekkis mitmekordne pinge.
5)Kaks meeskonda ühinesid
6) Meeskonda ährvardas kliendilepingu lõppemine, kliendi kaasamine supervisiooni
7) Juhtide meeskonna supervisioon – rollid, vastutused, koostöö
8) Muudatused struktuuris

 

 

 

Samuti olen tegelenud palju juhtide arengugruppidega – juhid püstitavad personaalsed ja meeskondlikud eesmärgid ja ühise õppeprotsessi tulemusena toimub soovitud tulemusteni jõudmine.

Signe on:

 • 25. a juhtide ja meeskondade koolitaja
 • 8.taseme superviisor ja coach (läbinud ESCÜ kvaliteedisüsteemi)
 • ISCI (International Supervision & Coaching Institute) asutajaliige, põhiõppejõud coachide ja superviisorite väljaõppes
 • Äripäeva Akadeemia coachingu programmi koolitaja
 • Autor (coachingu ja juhtimisalased teosed)

Signe taust:

 • Gestaltterapeudi väljaõpe (GIS- International)
 • NLP väljaõpe (Erikcson Colleage)
 • Coachi/superviisori väljaõpe (Der Rote Faden, Saksamaa)
 • Team Coach (Erikcson Colleage)
 • Tartu Ülikool majandusteaduskond (lõputöö personalijuhtimisest))
 • EBS juhtimisteaduse doktorantuur (coachingu kultuur ja coachiv juhtimisstiil), filosoofia doktor
Signe kogemus:
 • meeskondade arendamine
 • juhtide arendamine
 • coaching ja supervisioon
 • muudatuste juhtimine
 • juhtide koolitamine – juhtimisoskused, coachingu oskused, arenguvestlused, meeskonna juhtimine, muudatuste juhtimine
 • kovisiooni koolitused

Minu käekirja superviisori ja coachina mõjutavad:

gestalt, NLP, psühhodraama, protsessitöö, lahenduskeskne lähenemine, loovtehnikad, väärtustav uurimine (Appreciative inquiry), süsteemne lähenemine. Lisaks kõige enam 25-aastane kogemus meeskondadega töötamisel. Olen veendunud, et kõikidel meeskondadel ja inimestel on ressursse, et leida toimivaid lahendusi, tunda rõõmu ja nautida tulemusi. Küsimus on selles, et kuidas nende ressurssideni tee leida.

 

Kuula kindlasti ka podcasti “Supervisiooni ja coaching’u pooltund” (2. saadet) !