Sigrid Melts

Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 19.03.2025)

Töökeel:  eesti, inglise

Kontakt:   www.aask.ee   sigridmelts@gmail.com    +372 521 1168

Sigrid Melts on organisatsioonide superviisor ja coach. Aastast 2010 on ta superviisorite ja coachide väljaõppe õppejõud. Ta on International Supervision and Coaching Institute asutaja liige ja juhatuse liige. Sigrid on ka superviisoriks coachidele.

Sigrid on  pikaaesgselt töötanud haridusvaldkonnas õpetajana, keskastme juhina ja tippjuhtkonnas. Tema eriliseks inspiratsiooniallikaks on haridusinnovatsioon ja õppimise toetamine viisil, mis aitab õppijal tunda, et ta tegelikult saab oma õpiprotsessi suuresti ise juhtida.  Tema südameasjaks on nüüdisaegse õpikäsituse ellurakendamise toetamine Eesti koolides. Sigrid on ka Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud.

Sigridi kliendid on nii äri- kui ka sotsiaalvaldkonna organisatsioonid ning rahvusvahelised meeskonnad. Ta on partneriks ettevõtete juhtidele muutuste elluviimisel ja coachingu oskuste õpetamisel.

Sigrid on veendunud, et maailma muutmine saab alguse iseenda muutmisest. Muuta saab aga seda, millest oled teadlik. See mõtteviis on viinud Sigridi kokku Vaikuseminutite algatusega. Ta on Vaikuseminutite koolitaja, kes juhendab  õpetajaid tähelepanu ja meelerahu harjutusi võimalikult paljude lasteni viima.

Ta on ka eheduse ja aususe praktika Circling protsessi läbiviija.

Sigrid on läbinud 3-aastase rahvusvahelise coachi ja superviisori väljaõppe (2006-2009, Saksamaa) ja omab ANSE standarditele vastavat sertifikaati.

Tervikpildis  usub Sigrid, et kui noor inimene läheb kooli huvi ja rõõmuga, siis on väga tõenäoline, et sama hoiak säilib hiljem ka tööelus. Sigrid ise on õnnelik, kui saab seda protsessi toetada, aidata annetel ja potentsiaalidel avalduda.