Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 19.03.2025)

Töökeel:  eesti, inglise

Kontakt:   www.aask.ee   sigrid.melts@aask.ee    +372 521 1168

Sigrid Melts on organisatsioonide superviisor ja coach. Aastast 2010 on ta superviisorite ja coachide väljaõppe õppejõud. Ta on superviisoriks coachidele.

Sigrid on töötanud õpetajana 18 aastat ja Rocca al Mare Koolis juhtinud 12- liikmelist õpetajate meeskonda. Noored Kooli programmis toetab ta alustavaid õpetajaid coachingu meetodil.  Sigrid on ka Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud.

Sigridi kliendid on nii äri- kui ka sotsiaalvaldkonna organisatsioonid. Ta on partneriks ettevõtete juhtidele muutuste elluviimisel ja coachingu oskuste õpetamisel.

Tema eriline inspiratsiooniallikas on haridus.  Viimastel aastatel on Sigrid keskendunud koolijuhtide ja õpetajate meeskondade coachimisele. Tema südameasjaks on muutuva õpikäsituse ellurakendamise toetamine Eesti koolides. Sigrid on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu haridusprojekti  üheks eestvedajaks ja Internalional Supervision and Coaching Institute asutajaliige.

Sigrid on veendunud, et maailma muutmine saab alguse iseenda muutmisest. Muuta saab aga seda, millest oled teadlik. See mõtteviis on viinud Sigridi kokku Vaikuseminutite algatusega. Ta on Vaikuseminutite koolitaja, kes juhendab  õpetajaid tähelepanu ja meelerahu harjutusi võimalikult paljude lasteni viima.

Sigrid on läbinud 3-aastase rahvusvahelise coachi ja superviisori väljaõppe (2006-2009, Saksamaa) ja omab ANSE standarditele vastavat sertifikaati.

Koos oma õpingukaaslastega asutas Sigrid koolitusettevõtte AASK Consult ja on seal juhatuse liige.

Tervikpildis  usub Sigrid, et kui õpilane läheb kooli huvi ja rõõmuga, siis on väga tõenäoline, et sama hoiak säilib hiljem ka tööelus. Sigrid ise on õnnelik, kui saab seda protsessi toetada, aidata annetel ja potentsiaalidel avalduda.