Diplomeeritud superviisor/coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.05.2025)

Töökeel:   eesti,vene

Kontakt: hansensiivi@gmail.com   +372 521 9602

Töövaldkond:  ei ole piiratud

Olen elukutseline superviisor, coach ja psühhoterapeut, kuulun ESCÜ eetikakomisjoni.

Senise, pea 35-aastase tööelu keskmeks on inimene ja keskkond. Erinevad ametid on andnud
kogemuse töötamiseks väikelastest eakateni. Erialalt olen koolieelse pedagoogika ja psühholoogia ning
perekonnaõpetuse õpetaja. Töötanud koolitaja, psühholoogi, tervise-edenduse peaspetsialisti,
õppenõustaja ning superviisorina. Perekonnapsühhoterapeudina 2009. ning superviisori ja coachina
2014.aastast alates. Olen olnud õppesuperviisor ning lektor Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis.

Supervisioon on minu jaoks loominguline protsess. Olen kliendi tellimusele orienteeritud ja tahan kiireid
tulemusi. Ja ma võtan selleks aega.

Töötan kõikide teemadega, ka kõige raskematega – läbipõlemiste, traumade ja kriisidega. Mõistan
sügavuti organisatsioonide ja inimeste vajadusi ning vastuolusid. Tagasisides tellijale olen tänu
sõltumatusele aus. Minu supervisioonid ei ole meelelahutus, kuigi vahel saab südamest naerda.

Kõige suuremat heameelt teeb mulle kolleegide usaldus, kellele olen saanud pakkuda ja pakun tänaseni
supervisioone. Minu klientideks on valdavalt inimesed, kes töötavad teiste inimeste heaolu nimel –
psühholoogid, õpetajad, meditsiinitöötajad, lastekaitse- , ohvriabi- ja sotsiaaltöötajad, samuti
tarkvaraarendajad, loomeinimesed, politseinikud, juristid. Olulisem, kui amet on inimene. Koos on
kergem.