Diplomeeritud superviisor/coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 14.05.2025) 

Töökeel: eesti, inglise

Kontakt:    www.goodwillpartners.ee       +372 527 5624

Tarvo Tendal on organisatsiooni käitumise eriala, sotsiaalteaduste magister. Euroopa ANSE standardile vastav coach/superviisor ja kutseline lepitaja (Saksa AL-Institute sertifikaat). Alates 2007 aastast on keskendunud juhtide, meeskondade nõustamisele ja arendamisele.

Töötab valdkonnaüleselt inimeste, gruppide ja organisatsioonidega sotsiaal- ja ärisektoris.

Põhilised teemad: töö pingetega ja koostöö organisatsioonis, spetsialistide supervisioon ja juhtide
ning meeskonna arendamine läbi coachingu.