Tiina-Mai Mahlapuu

Töökeel: eesti
Kontakt: tiinamai.mahlapuu@gmail.com +372 5919 8877
Olen üle 20 aasta meeskondi juhtinud ja toetanud – teenindus, müügi -ja viimased 5 aastat
personalivaldkonnas. Lisaks anna külalisõppejõuna loenguid Tallinna Majanduskoolis tulevastele
meeskonnajuhtidele.
Coach ja superviisorina on minu jaoks oluline olla teejuht ja toetaja, kes suudab klienti innustada,
suunata uutele radadele ja arendada välja tema eripära, toetades järjekindlust ja paindlikkust ideede
disainimisel ja ümber disainimisel nii, et see toetab tema kasvamist.
Meetodid: visualiseerimine, metafoorikaardid, konstellatsioon ja kehatunnetus jne.
Südamelähedane on lahenduskeskne ja süsteemne lähenemisviis.