Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.05.2025)

Töökeel:   eesti, vene

Kontakt:  tiina.merkuljeva@arengupartner.com  + 372 50 44 605 www.arengupartner.com    www.isci.ee 

Tööpiirkond: kõikjal Eestis ja ka väljaspool Eesti.

Olen 20-aastase kogemusega superviisor, coach, terapeut ja juhtimiskonsultant. Minu tausta
on kujundanud erpiedagoogika ja logopeedia õpingud Tartu Ülikoolis (MA, 1984-1990),
grupipsühhoteraapia õpingud (CP diplom, Rootsi Moreno Instituudis 1999 – 2008),
superviisori väljaõpe (superviisor-coach diplom Tallinna ülikool ja Achim Fridsche – Saksamaa,
2003-2006), EBS juhtimisteaduste doktorantuur (2012-k.a), töö superviisorite ja coachide
koolitajana (2013 – k.a).

Minu tugevuseks on põhjalik lastekaitsevaldkonna tundmine, pikaajaline töökogemus
juhtimiskonsultandina ja coachina ning superviisorina sotsiaal-, korrakaitse ja tervishoiu
valdkondades. Lisaks sellele oman rikkalikku kogemust valdkonnaüleste võrgustike
superviisorina.

Minu tööviisi iseloomustab süsteemne ja lahenduskeskne lähenemine, juhindun eetikast ja
kliendikesksest lähenemisest ning minu tööriistakasti kuuluvad töö lugudega, kliendi
jõustamine ja töö ressurssidega, vajadusel töö traumaga ja enesehoidmise teemadega.
Oman individuaalteraapia, supervisiooni ja coachingu praksist Tartus.

Töö vormideks: individuaalne supervisioon ja coaching, gruppide ja meeskondade
supervisioon ja coaching, (tipp)juhtide (executive) coaching, võrgustike juhtumipõhine
supervisioon. Töötan ka virtuaalkeskkonnas.

Kolleegid Tiinast

„Tiina on usaldusväärne ja lojaalne nii ISCI-le kui ka klientidele. Ta teab, mida teeb ja ette
võtab. Tiinas on samapalju loomingulisust kui ratsionaalsust. Ta võiks olla eeskujuks
inimestele ja organisatsioonidele, kuidas olla julge ja iseseisev oma elu juhtimisel.”

“Tiina on nii algataja kui asjade edukas lõpule viija. Tal on suur süda ja ta on väga abivalmis.”

Õpilased Tiinast

„Tiinas on headust, aktsepteerimist ja lõputut tarkust. Samas säilitab ta alati mitteteadja
positsiooni. Ta on toetav ja hinnangute vaba. Leadership on Tiina üks tugevusi ja ta teab,
kuidas olukordi muuta või parandada. Samas oskab ta nautida igat hetke.“