Tiina Merkuljeva, PhD

Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.05.2025)

Töökeel:   eesti, vene, inglise

Kontakt:  tiina.merkuljeva@arengupartner.com  + 372 50 44 605 www.tiinamerkuljeva.ee   www.isci.ee 

Tööpiirkond: kõikjal Eestis ja ka väljaspool Eestit

Olen 20-aastase kogemusega superviisor, coach ja terapeut. Lisaks sellele olen alates aastast 2012 superviisorite ja coachide koolitaja ISCI-s (International Supervision and Coaching Institute).

Superviisorina toetun humanistlikule ja süsteemsele lähenemisele, kombineerin kogemuslikke ja lahenduskeskseid meetodeid. See võimaldab mul luua iga kliendi vajadusi arvestav ja kasulik supervisioonikogemus.

Haridus: PhD (EBS juhtimisteadus, 2023), MA (TÜ eripedagoogika ja logopeedia, 1990), CP (Rootsi Moreno Instituut, psühhoteraapia, 2008), superviisor- coach (Tallinna ülikool ja Achim Fridsche, 2006). Hetkel on käsil Emotion-Image therapy (sh traumateraapia) õpingud.

Töö formaat: individuaalne supervisioon ja coaching, grupisupervisioon, võrgustike supervisioon, meeskonna coaching. Nii silmast silma kui veebi vahendusel. Lisaks sellele pakun live coaching-ut. Oman praksist Tartus.

Valdkonnad milles töötan: superviisorite, coachide, psühholoogide ja terapeutide supervisioon; avaliku sektori juhtide supervisioon ja coaching (nii riigi kui KOV tasandil); sotsiaaltöö spetsialistide supervisioon (sh lastekaitse ja laste heaolu, KOV sotsiaaltöötajad, tugispetsialistid ja tugiisikud, ohvriabi); korrakaitse, hariduse ja tervishoiu spetsialistide supervisioon. Olen spetsialiseerunud keeruliste juhtumite supervisioonile.

Kõikide meie kohtumiste sisu jääb konfidentsiaalseks.