Triin Tars

Diplomeeritud superviisor/coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandardid, kehtiv kuni 27.02.2025)

Töökeel:   eesti

Kontakt:  triin.tars@eesti.ee  *  FairWind OÜ *  +372 5341 0276

Armastan ideid ja initsiatiivi. Minu parimateks tööriistadeks on loovus ja julgus, terav tähelepanu ja inimesed ise.

Organisatsioonis on minu roll olla inspireeriv, toetav ja julgustav positiivse tööõhkkonna kujundaja. Minu kirg on äratada suurepärasust ning võimestada inimesi ja meeskondi soovitud muutusi reaalselt ellu viima.

Olen ANSE/ESCÜ standarditele vastava õppekava alusel läbinud 3-aastase supervisiooni ja coachingu väljaõppe International Supervision and Coaching Institute’is (ISCI). Olen superviisor/coach ning omandanud ESCÜ kvaliteeditaseme 6.  Olen ESCÜ juhatuse liige.

Minu hariduslik taust on finantsjuhtimises, tööelu aga infotehnoloogiavaldkonnas nii era- kui avalikus sektoris. Mitmekesised kogemused eriilmelistest organisatsioonidest, protsessidest, meeskondade toimimisest nii spetsialistina kui juhiks kasvades on andnud mulle rikka pagasi, et toetada isiklikku ja tööalast arengut ning töötada meeskondadega.

Kasutan oma töös meelsasti joonistamist, metafoorkaarte, jututäringuid, kehatööd, skulptuuri ja konstellatsiooni. Ja muidugi sõnu.

Väärtustan kõrgelt up-cyclingut ehk loomingulist taaskasutust, mis eelkõige väljendub mitmete meetodite omavahelises kombineerimises ja uute loovate lahenduste leidmises. Olen avastaja.

Kõik see saab alguse tähelepanust iseendale ja ümbritsevale.