Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 07.09.2021)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:    www.isci.ee    triin.vana@isci.ee      +372 56 63 9793

Töövaldkond:  ei ole piiratud

Triin on International Supervision and Coaching Institute õppejõud ja asutajaliige ning tegutseb superviisori/coachina viimased 12 aastat, olles lõpetanud superviisori väljaõppe 2006.a. Erialase haridusega seoses on Triin lõpetanud teenuste disaini ja juhtimise MBA Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzis, varasemalt õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorraldust ning Tartu Ülikoolis õendust.

Triinu tugevusteks on pikaajaline juhina töötamise kogemust nii tervishoiu- kui sotsiaalvaldkonnas. Ta on aastaid töötanud eksperdi ja koolitajana erinevates avalike teenuste kvaliteedi ja -arendusprojektides, viimastel aastatel tegutsenud aktiivselt ka teenuse disainerina.

Triin omab CARe rehabilitatsiooni metoodika koolitaja ning EQUASS (European Quality of Social Services) sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi konsultandi sertifikaati. Ta on CARe Europe vastutav koolitaja ning viib koostöös Hollandi ja teiste CARe Europe koolitajatega läbi nii Eestisiseseid kui rahvusvahelisi koolitusprojekte toetamaks haavatavatele sihtgruppidele pakutavate teenuste arendamist ja pakkumist.

Triin töötab vabakutselise superviisori, coachi ja koolitajana, kus peamised töövaldkonnad on: Superviisorite/coachide koolitamine ja õppesupervisioon; Organisatsiooni-, meeskonna- ja juhtimisalane supervisioon ja coaching; Klienditööd toetav juhtumipõhine- ja meeskonnasupervisioon; Juhtide juhendamise- ja coachingu oskuste arendamine; Kvaliteedijuhtimine;Teenuste arendamine, kasutades teenuse disaini põhimõtteid; Klienditöö pädevuse arendamine CARe metoodikast lähtuvalt; Töö psühhosotsiaalselt haavatavete kliendigruppidega, vaimne tervis ja rehabilitatsioon.

Kolleegid on iseloomustanud Triinu järgmiselt: „Triin on töökas, tõhus ja teeb asjad ära. Ka keerulised asjad lahenevad lihtsalt ja konstruktiivselt. Ta toob aruteludesse tervet mõistust, suudab vaadata kainelt ja realistlikult ka emotsionaalsetele juhtumitele. Triin haarab oma suhtumise ja selle väljendamisega. Kui ta millessegi usub, siis ta võtab seda hingega, paneb teisi ennast kuulama ja kaasa mõtlema“.