Triin Vana

Diplomeeritud superviisor ja coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.12.2025)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:  triin.vana@isci.ee      +372 56 63 9793

Triin on International Supervision and Coaching Institute õppejõud ja asutajaliige ning tegutseb superviisori ja coachina viimased 16 aastat, olles lõpetanud superviisori ja coachi ning organisatsioonide arendaja väljaõppe 2006.a. Erialase haridusega seoses on Triin lõpetanud teenuste disaini ja juhtimise MBA Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis, varasemalt õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorraldust ning Tartu Ülikoolis õendust. Triinu tugevusteks on pikaajaline juhina töötamise kogemus nii tervishoiu- kui sotsiaalvaldkonnas. Ta on aastaid töötanud eksperdi ja koolitajana erinevates avalike teenuste kvaliteedi ja -arendusprojektides, viimastel aastatel tegutsenud ka teenuse disainerina.

Triinul on CARe rehabilitatsiooni metoodika koolitaja pädevus ning ta viib läbi nii avatud, kui organisatsioonisiseseid koolitusi vaimse tervise-, tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas. CARe metoodika on taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud klienditöö põhimõtteid rakendav tööviis, mis leiab tänases Eesti sotsiaalvaldkonnas järjest enam kasutust.

Triin töötab vabakutselise superviisori, coachi ja koolitajana, kus peamised töövaldkonnad on: superviisorite ja coachide koolitamine ja õppesupervisioon; organisatsiooni-, meeskonna- ja juhtimisalane supervisioon ja coaching; klienditööd toetav juhtumipõhine- ja meeskonnasupervisioon; juhtide juhendamise- ja coachingu oskuste arendamine; kvaliteedijuhtimine; teenuste arendamine, kasutades teenuse disaini põhimõtteid; klienditöö pädevuse arendamine CARe metoodikast lähtuvalt; töö psühhosotsiaalselt haavatavete kliendigruppidega, vaimne tervis ja rehabilitatsioon.

Supervisioon on olnud suunatud juhtidele ja meeskondadele ning klienditöötajatele, nii individuaalselt, kui grupis/meeskonnas.

Triin kasutab nõustamisel peamiselt humanistlikku, süsteemset ja lahenduskeskset lähenemist ning neist tulenevaid meetodeid, näiteks lahenduskeskne coaching ja supervisioon, Väärtustav lähenemine meeskondade arendamisel (Appreciative Inquiry), süsteemne coaching ja -supervisioon, skulptureerimine, tugevustele ja positiivsele psühholoogiale põhinev nõustamine; narratiivne lähenemine; netafoorkaardid ja teised loovad meetodid jm.

Kolleegid on iseloomustanud Triinu järgmiselt: „Triin on töökas, tõhus ja teeb asjad ära. Ka keerulised asjad lahenevad lihtsalt ja konstruktiivselt. Ta toob aruteludesse tervet mõistust, suudab vaadata kainelt ja realistlikult ka emotsionaalsetele juhtumitele. Triin haarab oma suhtumise ja selle väljendamisega. Kui ta millessegi usub, siis ta võtab seda hingega, paneb teisi ennast kuulama ja kaasa mõtlema“.

 

Kuula kindlasti ka podcasti “Supervisiooni ja coaching’u pooltund” (8. saadet) !