TERMINOLOOGIA TÖÖGRUPP

Töögrupp on kutsutud ellu, et koostöö EKIga sõnastada ja lisada meie eriala terminoloogia EKI sõnastikesse, näiteks võõrsõnade leksikoni ja õigekeelsus sõnaraamatusse. Töö sai alguse 2020. aastal, kuigi idee on olnud aktuaalne juba 2016. aastast.

Terminoloogia töögruppi koordineerib Helena Ehrenbusch (helena.ehrenbusch@gmail.com)