TERMINOLOOGIA TÖÖGRUPP

Töögrupp on kutsutud ellu, et koostöö EKIga sõnastada ja lisada meie eriala terminoloogia EKI sõnastikesse, näit. võõrsõnade leksikoni ja õigekeelsus sõnaraamatusse. Töö sai alguse aastal 2020, kuigi idee on olnud aktuaalne juba aastast 2016.

Koordineerib Helena Ehrenbusch (helena@supervisioon.ee)