TERVISHOIU TÖÖGRUPP

Koondus aastal 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raames
Eesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemis
Koordineerib: Allan Kaljakin (allan.kaljakin@gmail.com)