Diplomeeritud superviisor/coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 30.04.2021)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:   www.ehrenbusch.ee     helena@ehrenbusch.ee      +372 502 4163

Töövaldkond: ei ole piiratud

  • juhtimine ja muudatuste juhtimine
  • isiklik, professionaalne ja organisatsiooni areng
  • töörahulolu, sh motiveeriv töökultuur, läbipõlemine, tasakaal
  • meeskonnad, sh rollid, suhted, tõhusus, klienditöö
  • probleemne käitumine ja probleemide juhtimine, kriis
  • erinevat tüüpi erivajadused ja nendega toimetulek

“The growth and development of people is the highest calling of leadership.” Harvey S. Firestone

Minu huvi, kirg, kogemused ja oskused on juba pikemat aega olnud suunatud organisatsioonide, firmade, asutuste või meeskondade arengu toetamisele. Minu nägemuses tagab arengu motiveeriv töökultuur, innustav juhtimine, terviklik nägemus organisatsioonist ja loov mõtlemine. Juht on oluline võtmeisik meeskonnas ja kui juht ei arene, tardub ka meeskond. Ma usun samas, et iga inimese suurim väljakutse on enesejuhtimine ja iga pingutus selles valdkonnas tagab kasvamise nii professionaalselt kui isiksuslikus plaanis.

Individuaalses supervisioonitöös olen orienteeritud inimestele, kes on motiveeritud iseendaga tööd tegema ja ei karda muudatusi. Huvitav on see, et viimase viie aasta jooksul on minu klientideks sattunud inimesed, kelle töö on ebaharilik või täiesti uudne, sotsiaal-, hariduse- ja ärivaldkonnas. Omavaheline koostöö on pakkunud võimalusi õppida ja areneda nii mulle kui neile. Samuti olen ma taolistele inimestele töötanud välja spetsiifilise enesearengu programmi, mille peamiseks fookuseks on integreeritud lähenemine keha, teadmiste ja ratsionaalse mõttemaailma ning psüühiliste protsesside vahel. See programm sobib igaühele, kel on soov ennast paremini tundma õppida, muuta ebafunktsionaalseid uskumusi või käitumist, tunda rahulolu oma elust.

Olen …

… elukutselt coach ja superviisor (Der Rote Faden – Tallinna Ülikool); psühholoog-nõustaja ja kehatöö spetsialist.

… esinenud aastaid ja seda tänaseni erinevatel lavadel tantsija, akrobaadi, tsirkuseartisti ja tuletantsijana, samuti loonud koreograafiaid (MA koreograaf/lavastaja), õpetanud ja treeninud teisi.

… muude väljakutsete kõrval olnud Tallinna Ülikoolis lektor ja suunajuht (tantsu- ja liikumisteraapia), Eesti Tantsukunstnike Liidu president ja programmijuht (täiendharidus professionaalsetele tantsijatele), õpikodade läbiviija firmas Ehrenbusch Consulting (professionaalne areng).

… oma töömetoodika töötanud välja lähtuvalt erinevatest kogemustest ja erialasest haridusest, sh jungiaanlik psühholoogia, süsteemne peretöö, organisatsioonide nõustamine ja konstellatsioonid, riskide juhtimine, probleemne käitumine, kaasaegne tants, tsirkus ja sotsiaalne tsirkus, improvisatsiooniteater jne