Diplomeeritud superviisor/coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 30.04.2021)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:   www.ehrenbusch.ee     helena@ehrenbusch.ee      +372 502 4163

Töövaldkond: valdkondade ülene

Töökogemus
Olen töötanud vaimse tervise spetsialistina üle 25 aasta, sh Tallinna Vaimse Tervise Keskuse juhtkonnas päevakeskuste juhina ja rehabilitatsioonispetsialistina.
Mul on tänaseni järjepidev prakitka erivajadusega inimestega, kellega ma rakendan Eestis väga unikaalset ja äärmiselt tõhusat sekkumist – sotsiaalne tsirkus. Meie klientide hulka kuuluvad psüühikahäire, vaimu- ja füüsilise puudega inimesed, peamiselt täiskasvanud ja vanurid, kuid ka lapsed  ja nendega tegelevad spetsialistid.
Superviisor&coach
Minu klientide hulka kuuluvad nii era kui avaliku sektori asutused (sh Töötukassa, SKA, PPA jne), lastekaitse-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, õpetajad ja  haridusasutuste juhid, tugiteenuseid pakkuvad meeskonnad, kaitsestruktuuride töötajad, erivajadustega inimestega tegelevad organisatsioonid, kasupered ning valdkonnaspetsiifilised professionaalid.
Meeskondade ja organisatsiooni vaates tagab minu kogemuse põhjal toimetulekuoskused muutuva maailmaga motiveeriv töökultuur, innustav juhtimine, terviklik nägemus organisatsioonist ja loov mõtlemine.
Individuaalses supervisioonitöös olen orienteeritud inimestele, kes on motiveeritud iseendaga tööd tegema ja ei karda muudatusi. Supervisioon sobib inimesele, kellel on soov ennast paremini tundma õppida, muuta ebafunktsionaalseid uskumusi või käitumist, tunda rahulolu oma elust.
Psühholoog-nõustaja
Oma isikupärase lähenemise klienditöös olen välja töötanud toetudes erialasele haridusele ja mitmekülgsele kogemusele. Minu sessioonidel võite kokku puutuda põhimõtetega jungiaanlikust psühholoogiast, süsteemsest peretööst, riskikäitumise analüüsimise ja juhtimise metoodikast, muutuste juhtimise põhimõtetest, organisatsioonide konstellatsioonitööst, loovuskoolitusest ja kehateraapiast.
Kehatöö spetsialist 
Olen esinenud aastaid ja seda tänaseni erinevatel lavadel tantsija, akrobaadi, tsirkuseartisti ja tuletantsijana, samuti loonud koreograafiaid, õpetanud ja treeninud teisi. Kunstniku haridus ja töökogemus annab mulle eelise kasutada loovust ja liikumist harjumuspärase tööriistana nii professionaalse arengu koolitustel kui konsultatsioonides. Ma näen inimest tervikuna ja usun, et muudatused on võimalikud üksnes mõttetöö/kehalisus koostöös.
Juhtimine
Muude väljakutsete kõrval elus olen olnud Tallinna Ülikoolis lektor ja suunajuht (tantsu- ja liikumisteraapia), Eesti Tantsukunstnike Liidu president ja programmijuht (täiendharidus professionaalsetele tantsijatele), Tallinna Vaimse Tervise Keskuse juhtkonna liige, ESCÜ president (aastatel 2017 – tänaseni).

Akadeemiline haridus
* Dipl. professionaalne ehk valdkondade ülene superviisor/coach (2010-2013)
Väljaõpe: ANSE standarditele vastav rahvusvahelise interkultuurilise supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni arengu treeningprogramm (Der Rote Faden koostöös Tallinna Ülikooliga).
* Coaching ja mentorlus  (David Clutterbuck, november 2013)
Pädevused: coaching, meeskonna coaching, organisatsioonisiseste mentorprogrammi juhtide koolitus.
* MA koreograaf/lavastaja (2005-2007)
* MSc psühholoog/nõustaja ja sotsiaalpedagoogika (1993-2000)

Supervisioon on tõhus ennetav ja toetav meede vastutusrikkal või inimestega töötavate elukutsete puhul. Supervisioonis on fookus töötajal/juhil endal, isiklikel tööalastel raskustel ja probleemidel, kuid samas kannab supervisioon vastutuse jagamise rolli.
Supervisioon on teisalt ka üks tõhusamaid elukestva õppimise ja arengu tööriist.
Uuringute kohaselt on supervisioon tihedas korrelatsioonis töörahuloluga.

Superviisor on töötervise hoidja. Superviisor aitab leida ja kasutada isiklikke resursse, planeerida töötegevusi ning tuua välja ja parendada ebafunktsionaalseid toimetulekuviise.

Supervisiooni teemad

  • vaimse tervise hoidmine ja säilitamine
  • juhtimine ja muudatuste juhtimine
  • isiklik, professionaalne ja organisatsiooni areng
  • töörahulolu, sh motiveeriv töökultuur, läbipõlemine, tasakaal
  • meeskonnad, sh rollid, suhted, tõhusus, klienditöö
  • probleemsed olukorrad ja alternatiivsed lahendused
  • probleemne käitumine ja probleemide juhtimine, kriis
  • erinevat tüüpi erivajadused ja nendega toimetulek
  • isiklik areng