SUPERVISIOON kriisiolukorras TOETUSMEETMENA KOROONAVIIRUSE EESLIINIL TÖÖTAJATELE NING NENDE ABISTAJTELE.
Eesmärk: vaimse tervise hoidmine, toimetuleku ja töövõime säilitamine, läbipõlemise ennetamine, lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, psühholoogilise heaolu toetamine.

Individuaalsed supervisioonid, sh meeskondade juhid. Kestus 1 – 1,5h või lähtuvalt kokkuleppest
Temaatika:
– toimetulek pinge, stressi, ärevuse ja väsimusega
– keerulised töösituatsioonid ja/või inimesed
– isiklikud töötegevused ja nende korraldamine eriolukorras

– osaleja enda toodud probleemid või soovid

Supervisioonid meeskondadele, gruppidele, kestus 1,5 – 3h ja meeskonna võtmeisikutele (3-6 in)
Temaatika:
– keeruliste olukordade lahendamine ja ennetamine
– töökorralduse muudatused kriisiolukorras, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused
– muudatuste juhtimine kriisiolukorras, sh sisukas ja tõhus kommunikatsioon meeskonnas ja välja
– muud meeskonna poolt toodud teemad

Leia endale sobiv superviisor alltoodud valikutest (klõpsa sobivale nupule). Toodud superviisorid on omandanud ESCÜ kvaliteeditaseme ning juhinduvad oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest. Täpsemate soovide ja küsimustega palume pöörduda info@supervisioon.ee

Valdkondade ülene
Sotsiaalvaldkond
Meditsiin/Tervishoid
Haridus ja tugisüsteemid
Kaitsestruktuurid