ESCÜ – 20 aastat professionaalset supervisiooni Eestis!

ESCÜ ühendab professionaale, esindab supervisiooni ja coachingu valdkonda, hoiab oma liikmete identiteeti ja parendab kvaliteeti. ESCÜ eesmärk on muuta superviisor/coachi kutse ühiskonnas nähtavaks, töökultuuri tavapäraseks osaks.

20 aastaga on Eestis koolitatud ligi paarsada professionaalset superviisorit ja coachi. ESCÜ kvaliteedimärk annab teada professionaalsest teenusepakkujast.

ESCÜ on viinud kokku teenuse pakkujad teenuse soovijatega. Oleme korraldanud infoseminare ja supervisioonipäevasid, osalenud ja korraldanud erialaseid konverentse.

ESCÜ osaleb aktiivselt üle-euroopalise superviisoreid ühendava kaustorganisatsiooni ANSE töös.

  • ANSE ühendab enam kui 8.000 kvalifitseeritud superviisorit ja coachi 22 Euroopa riigist.
  • ANSE on Euroopa rahvuslike supervisiooniorganisatsioonide assotsiatsioon.
  • ANSE ülesanne on tegeleda rahvusteüleste profesionaalsete huvidega.
    ANSE ivahendab infot professionaalsete supervisiooni ja coachingu organisatsioonidega üle maailma.
  • ANSE toetab õppimist kultuurilistest erinevustest ja koostööd.

Postitused