Professionaalne supervisioon Eestis aastast 1997!

Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühing ühendab professionaale, hoiab kvaliteeti, esindab valdkonda.

Meie eesmärk on olla ühiskonnas nähtav ja tunnustatud professionaalide ühendus ning hinnatud partner inimestega töötavate valdkondade esindajatele.

Association of National Organisations for Supervision

ANSE on Euroopa rahvuslike supervisiooniorganisatsioonide assotsiatsioon.

ANSE ülesanne on tegeleda rahvusteüleste profesionaalsete huvidega.
ANSE ivahendab infot professionaalsete supervisiooni ja coachingu organisatsioonidega üle maailma.

ANSE toetab õppimist kultuurilistest erinevustest ja koostööd.

ANSE ühendab enam kui 8.000 kvalifitseeritud superviisorit ja coachi 22 Euroopa riigist.

  • Eesti Supervisiooni Ühing (ESvÜ) asutati 1997. aastal.
  • Ühing koondab Eestis tegutsevaid professionaalseid superviisoreid ja coache.
  • 2003. aastal võeti ühing ANSE (Association for National Supervision Organisations in Europe) liikmeks.
  • 2009. aasta augustist tegutseb ühing Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) nime all.
  • Eestis on  koolitatud ligi paarsada professionaalset superviisorit ja coachi, kellest ESCÜ liikmeid on tänaseks saja ringis.
  • Eestis saab supervisiooni/coachingut õppida kahe, ESCÜ ja ANSE standarditele vastava väljaõppeprogrammi järgi.
  • ESCÜ kvaliteedimärk annab teada professionaalsest teenusepakkujast.
  • Ühingut juhib täna 5-liikmeline juhatus.
  • Ühingu president perioodil 2019-2022 on Helena Ehrenbusch.

ESCÜ tunnustab

Aastast 2016 oleme väljendanud tänu koostööpartneritele, aktiivsetele ühingu liikmetele, töögrppidele, kes seisavad hea supervisiooni ja coachingu valdkonna arengu eest.

Tunnustamist koordineerib: Ingrid Tiido (ingrid.tiido@post.com)

Nominandid:

… to be continued

ESCÜ 1997 - 2017