Olen hariduselt psühholoog, töötanud üle 15 aasta koolitaja ja konsultandina, viimastel aastatel
peamiselt superviisori ja coachina. 2014-2016 juhtisin Eesti Karjäärinõustajate Ühingut ja oman 7.
taseme kutsetunnistust täiskasvanute koolitajana. Naudin oma tööd väga!

Igapäevaselt tegutsen Tripodis, kus koolituse ja arenduse valdkonnas olen teinud koostööd nii avaliku
kui erasektori organisatsioonidega: Helmes AS, Maksu- ja Tolliamet, Luminor, Sisekaitseakadeemia,
Seesam Kindlustus AS, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond, Siseministeeriumi
rahandusosakond,  Eesti Leader Liit, Päästeamet jpt.

Minu lemmikteemad individuaalses coachingus: suurelt unistamine, enesekindluse suurendamine,
enesejuhtimine, suhtlemisoskused, isiksuslik kasv ja eneseteostus.

Minu lemmikteemad meeskonna coachingus: usalduse loomine,taastamine, suurendamine; suhted
meeskonnas; koostöö ja kommunikatsioon; kaasav juhtimine ja meeskonnaga koos lahenduste
väljatöötamine; vastutus; tööalane heaolu.

Meetodid: kasutan mitmekesiseid kogemuslikke meetodeid: lisaks vestlusele konstellatsiooni
meetodid, psühhodraama meetodid, visualiseerimine, mõttematkad, metafoorkaardid, joonistamine,
kehatöö jne.

Meeskondade ja organisatsioonidega töötades kasutan valdavalt süsteemset ja lahenduskeskset
lähenemist ja meetodeid.

Minuga saab ühendust: liisa.raudsepp@tripod.ee