Dipl. superviisor/coach, 6.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 07.05.2021), juhatuse liige, ANSE Journal Eesti töögrupi esindaja

Tutvustus

Tarvo Tendal on organisatsiooni käitumise eriala, sotsiaalteaduste magister.

Alates 2007 aastast on keskendunud inimeste ja organisatsioonide nõustamisele ja arendamisele.

Nende aastate sisse on mahtunud järgmised rollid:

  • rahvusvahelise koolitus- ja konsultatsiooniettevõtte Mercuri International ettevõtluskonsultant ja
  • koolitaja, tegevjuhi amet ettevõttes Triikimiskeskus, MTÜ Avitus nõustaja, koolitus ja
  • nõustamisfirma Goodwill & Partners OÜ asutajaliige.
  • Rahvusvahelise ANSE standardile vastava väljaõppe praktiseeriv coach ja superviisor.

Töötamine valdkonnaüleselt inimeste, gruppide ja organisatsioonidega:

Ettevõtlussektoris põhiliselt juhtide/spetsialistide coaching ja supervisioon, töö gruppidega ja meeskondadega.  Teemadeks muutused organisatsioonis, motivatsioon, ühiste suundade väljatöötamine ja strateegiate loomine, tulemuste parandamine.

Sotsiaalsektoris individuaalne, grupi ja organisatsiooni supervisioon. Personali toetamine, selguse loomine, emotsionaalselt keeruliste juhtumiste analüüs ja takistuste ülevaatamine, jõustamine ja ressursside loomine, lahenduste väljatöötamine, ühine häälestus.

Kodulehe aadress www.goodwillpartners.ee/

Kontakt

Tarvo Tendal

tel 5275624

tarvo@goodwillpartners.ee