Dipl. superviisor/coach, kutsestandardi töögrupi juht

 

Tiina Merkuljeva – superviisor aastast 2004. Koolitus- ja arendusfirma Vision UP juhataja, koolitaja –

konsultant, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Mainori Kõrgkooli teeninduskorralduse õppejõud.

Taustaharidus TÜ eripedagoogika (1990), sertifitseeritud grupiterapeut (Rootsi Moreno Instituut) ja

superviisor (Der Rote Faden).

Supervisioonialane kogemus: juhtide ja meeskondade supervisioon nii äri- kui ka avalikes organisatsoonides,

sotsiaalala, haridus, ja abistavatel elukutsetel töötavad inimesed. Nii individuaalne kui ka grupisupervisioon.

Peamised valdkonnad ja klientide grupid:

– juhtimise supervisioon (muutuste juhtimine, uus juht organisatsioonis, kriisid ja konfliktid organisatsioonis,

projektimeeskodade supervisioon, juhtide individuaalsete probleemide supervisioon);

– meeskondade (ning ühe ja sama ametiesindajate) supervisioon: esma- ja keskastmejuhid, õpetajad,

sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, eripedagoogid, kasvatajad, sotsiaaltöötajad, teenindajad jms.

– individuaal- ja grupisupervisioon (psühhodraama meetodil).

Töökeel: eesti, vene, töötan ka läbi tõlgi.

Tööpiirkond: kõikjal Eestis. Organsatsiooni supervisioonid on võimalikud ka väljaspool Eesti.

Kontakt: + 372 50 44 605,  tki@tki.ee   www.tki.ee

 

tiina.merkuljeva@arengupartner.com