ESCU tunnustab: Aino Kuntsel

Tunnustame Ainot Kuntselit ESCÜ juhatuses panustamise ja väljaõppekavade komisjoni vedamise eest.

Mis on olnud väljaõppekavade komisjoni loomise või mõnes teises töögrupis osalemise käivitajaks?
Õppekavade komisjon tekkis peale seda kui Achim Fritzsche superviisorite koolitamise Eestis lõpetas ja tema töö võtsid üle uued tegijad. Arutasime tookordses juhatuses, et kuna õpet soovisid pakkuda kolm erinevat institutsiooni, siis meil on vaja ühtset standardit, millele uute tegijate õppekavad vastama peaks. Arutasime õppekavade sisu ka ühinguga ja õppekavade komisjoni ülesandeks jäi läbi vaadata ja kinnitada kõigi kavad, kes soovisid superviisoreid õpetama hakata. Ühtlasi osalesid õppekavade komisjoni liikmed ka lõpueksamitel.

Millised on olulisemad sammud või saavutused, milleni komisjonis või töögrupis jõudsite? Mille üle oled uhke?
Ma arvan, et kõige olulisem kasu õppekavade komisjoni tööst oli selles, et supervisiooni väljaõppe sisu oma põhiosas kujunes ühtlane ja ühesugune. Iga õpet pakkuv institutsioon sai täiendada oma spetsiifiliste komponentidega. Samuti lõi see teatava kvaliteeditaseme, mida me eksamitel osaledes ka näha ja kinnitada saime. Ma usun, et supervisiooni väljaõppe taseme üle võib jätkuvalt uhke olla. Sain selles suhtes kinnitust kasvõi ka 2022 kevadel järjekordse väljaõppe lõpueksamitel osaledes.

Mis kasu/ väärtust oled isiklikult komisjonist või töögrupist saanud?
Mulle isiklikult oli aeg juhatuses ja väljaõppekavade komisjonis hästi suure pildi nägemist avardav. Eriti just seetõttu, et ühing kasvas kiiresti ja kasvava organisatsiooni puhul on selle elus palju uut ja esmakordset. Mul oli võimalust olla paljude asjade sünni juures, protsesse välja mõelda, kaasa teha või eest vedada. Ja muidugi kohtumine ja koostöö värvikate inimestega. Õppekavade komisjoni koosolekud näiteks kujunesid alati inspireerivateks aruteludeks, ka laiemalt haridust ja selle hetkeolukorda Eestis silmas pidades. Meil olid vägevad, värvikad ja akadeemilise vaatega komisjoni liikmed: Katrin Aava, Taimi Elenurm, Helena Ehrenbusch.

Mis on olulised märksõnad, mis osalemise kogemusega Sulle seostuvad?
Peamised märksõnad sellele tööle mõeldes on eneseteostus ja osalus. Mõni sentimeeter selle suure supervisiooni salli mustris on ka minu kätetöö.

Intervjuu Aino Kuntseliga tegi Kati Lõbu – superviisor ja coach, ESCÜ 25. juubeliaasta tunnustamise töögrupi liige.