ESCÜ tunnustab: Kristiina Püttsepp

Tunnustame Kristiinat, kes on andnud olulise panuse ühingu arengu toetamise eest nii juhatuse liikmena kui ka terminoloogia ja koolide korraldamise töögrupi algatamise ja vedamise eest.

Mis on olnud töögrupi loomise või osalemise käivitajaks?

Olen osalenud ESCÜ koolide korraldusmeeskonna töös ja olnud terminoloogia töögrupi käivitamise juures. See on saanud teoks ikka õhinapõhisuse toel, nii nagu see on vist küll kõigi ESCÜ heaks panustajatega. 

Millised on olulisemad sammud või saavutused, milleni töögrupid jõudsid? Mille üle oled uhke?

ESCÜ koolide korraldamine kattus ka koroonalainetega. See tingis ka uudse väljakutse korraldamisel, kuidas läbi viia seda üritust töiselt ja meeleolukalt ainult veebis või hübriidüritusena. Ma usun me sahisesime sellest väljakutsest kokkuvõttes igati rahuldavalt läbi koos meie toreda korraldusmeeskonnaga (Anu, SIrle ja Jelena). Terminoloogia töögrupi käivitamisel oli kõige suuremaks väljakutseks aru saada, kuidas täpsemalt terminoloogia töögrupid üleüldse tegutsevad ja kui palju ootusi neile paarile terminile ja seletusele. Töö terminitega oli kindlasti oluliselt laiaulatuslikum kui ma oskasin ette kujutada.

Mis kasu/ väärtust oled isiklikult töögrupist saanud?

Väga kasuliku kogemuse võrra olen rikkam ja mitme väga armsa inimesega olen koos saanud tegutseda! Koolide korraldamisel oli meid hea seltskond ja seal saime ka eelmiselt korraldusmeeskonnalt väga hea ja sisuka ülevaate varasematest tegevustest. Sellest oli palju abi. Terminoloogia töögrupi käivitamine oli selles mõttes keerulisem, et varasemat kogemust ei olnud terminitööga. See on kokkuvõttes pikk ja päris keeruline protsess.

Mis on olulised märksõnad, mis töögrupis osalemise kogemusega Sulle seostuvad?

Hea meeskond ja head arutelud.

Intervjuu tegi Sirle Roots – superviisor ja coach, ESCÜ 25. juubeliaasta tunnustamise töögrupi liige.