ESCÜ tunnustab: Taimi Elenurm

Tunnustame Taimi Elenurme, kes on olnud ESCÜ juhatuses ning hariduse töögrupi ja väljaõppekavade komisjoni vedajaks. Osalenud ka hariduse ja tervishoiu/meditsiinivaldkonna töögruppides, aeg-ajalt teinud kaastööd kvaliteedi, kutsestandardi, terminoloogia ja huvikaitse töögruppides ning tundnud rõõmu lugemisklubi ja estvisiooni rühma kohtumistest.

Mis on olnud hariduse töögrupi või väljaõppekavade komisjoni loomise või mõnes teises töögrupis osalemise käivitajaks?
Minu senine töökogemus on olnud seotud töögruppide nime ja tegevustega. Ja sel juhul on loomulik, et osalen, sest miks ka mitte. Olen saanud eelnevalt kogutud teadmisi ja kogemusi rakendada supervisiooni kontekstis ning see on pakkunud nii tunnetuslikku huvi kui arenemisrõõmu. Püsivaks klubiliseks ja ergastavaks koosluseks on kujunenud estvisiooni töögrupp, mille teine koostööperiood just lõppes ja mida otsustasime jätkata kolmandat korda samas koosseisus nn “postvisiooni” grupina; (termini tuletasime ülikoolides kasutavate postdoktorantuuri ehk järeldoktorantuuri analoogiat kasutades😊). Meid ühendab ja mõjutab jätkama huvide sarnasus – oleme enamuses loovteraapiate tausta ja suunitlusega.


Millised on olulisemad sammud või saavutused, milleni komisjonis või töögrupis jõudsite? Mille üle oled uhke?
Omavahelised sügavad arutelud „aja vaimu“ ja selle mõjutamise võimaluste üle supervisiooni kaudu nt hariduse töögrupis. Väljaõppe tihe ja järjekindel seostamine ESCÜ superviisorite kvaliteedistandardiga. Tööstiil, mis toetub superviisori kogemustega inimeste oskusele üksteist väärikalt ja austavalt kohelda ning üksteise arengut heatahtlikult ja edasiviivalt toetada, mis kokkuvõttes viib valdkonna arendamise ja arenemiseni tugevate ja püsivate kontaktide ja konkreetsete tegevuste kaudu.


Mis kasu/ väärtust oled isiklikult komisjonist või töögrupist saanud?
Sügavad inimlikud kontaktid ja tihedad arendavad mõttevahetused. Hinges olen vahel tundnud iseäralikku puhtust ja mõtete selginemist – jah, just nii on mõnd teemat kõige parem edaspidi käsitleda. Olen saanud selgust ja inspiratsiooni igapäevatööks nii superviisori ja coach´i kui ka koolitaja, õppejõu ja psühholoog-nõustajana.


Mis on olulised märksõnad, mis osalemise kogemusega Sulle seostuvad?
Väekus, väärikus ja vastutus.

Intervjuu Taimi Elenurmega tegi Kati Lõbu – superviisor ja coach, ESCÜ 25. juubeliaasta tunnustamise töögrupi liige.