Tiina Merkuljeva kaitses doktoritöö teemal “Grupisupervisiooni mõju sotsiaaltöötajate individuaalsele töösooritusele”

Sotsiaaltöötajate individuaalse töösoorituse ulatus on lai ning see hõlmab erinevaid aspekte: tööülesannete kvaliteetset täitmist, kohanemist organisatsiooni ja valdkonna psühhosotsiaalse keskkonnaga, võimeid ja oskusi tegutseda konkreetsetes sotsiaaltöö olukordades, kohaneda määramatusega ja tulla toime kriisiolukordadega.