ESCÜ tunnustab: Helena Ehrenbusch

Tunnustame Helenat, kes on andnud märkimisväärse panuse ühingu arengu toetamise eest nii juhatuse liikmena kui mitmetes töögruppides sealhulgas väljaõppekavade komisjoni, ANSE Journal Eesti toimetuse, VATEK-ga koostöö algatamise ja eestvedamise eest.

Mis on olnud väljaõppekavade komisjoni loomise või mõnes teises töögrupis osalemise käivitajaks?

Millised on olulisemad sammud või saavutused, milleni komisjonis või töögrupis jõudsite? 

Mis on olulised märksõnad, mis osalemise kogemusega Sulle seostuvad?

Töögruppe käivitab inimeste ühine vajadus midagi konkreetset ära teha või ühiskonna tellimus valdkonda puudutavas spetsiifilises teemas. Kuid ka viimase puhul peab see omakorda puudutama kriitilist arvu inimesi, kes tahavad koos ühise eesmärgi nimel tööd teha selle eest tasu saamata. Kõige olulisemaks saavutuseks töögruppide puhul pean inimeste ühist tahet tulla kokku, mõelda ja panustada vabatahtlikult oma isiklikku aega ja energiat, kirge ja mõtteid, et midagi sinule olulises valdkonnas muutuks paremaks – olgu siis meie endi tegutsemise ajal või tulevikule mõeldes. Ma ei tea, kas missioonitunne on asi, mille üle peaks uhkust tundma, sest töögrupp ESCÜ mõistes on kindlasti seotud missiooniga. Aga võib! Ja mitte alati ei ole vabatahtliku panustamise tulemuseks kiitus, heakskiit ja positiivne tähelepanu – mõnikord võib see tegevus või tulemus tekitada kelleski teises hoopis pahameelt. Samas auhinnaks panustamise eest on enamasti ikkagi hea tunne seesmiselt ning rahulolu pakkuv teadmine, et oled lähtunud eriala eetikajuhistest. Olenevalt teemast võib töögrupp olla ka rikastav ja arendav professionaalses mõttes. Seega kõige olulisemad märksõnad seoses töögruppidega ESCÜ kontekstis on minu jaoks olnud: kriitiline arv sarnase vajadusega inimesi, põnevus ja areng erinevate vaadete põrkumisel ja lõimumisel, eeldatav kasu valdkonnale.

Intervjuu tegi Sirle Roots – superviisor ja coach, ESCÜ 25. juubeliaasta tunnustamise töögrupi liige.