Hea ESCÜlane, ühingu sõber, toetaja, tulevane liige

Oled oodatud ühingu üldkoosolekule 11.11.2016 kell 16.00-19.00

Koht: Kohvik Mamo, Valukoja 8, Ülemiste City. Parkimine kõrvalasuvas parklas on 2 tundi tasuta. Bussipeatus LÕÕTSA on praktiliselt maja kõrval

Päevakorras: ühingu põhikirja uuendamine, uute juhatuse liikmete valimine (hääletamine toimub hetkel veel elektrooniliselt), ühingu liikmekandidaatide tutvustamine, ülevaade töörühmadest, ESCÜ 20. juubeliaasta visioon ja tegevused

Igaühe osalemine on väga oluline! Kui sa ei saa ise tulla, palun volita kedagi enda eest osalema ja kõnelema.

Ootame rahvarohket osavõttu!

ESCÜ juhatus

Helena, Piret, Taimi