ESCÜ KEVADKOOL 27.03.2020

Kevadkool toimub teaduskeskuse Tehnopol seminariruumis SATURN, aadress Teaduspargi 6/1, Tallinn. Kevadkooli teema LEPITUS ORGANISATSIOONIS Päevakava 10.00 Kogunemine ja hommikukohv 10.35 Kevadkooli tervitus 10.45–11.15 ESCÜ üldkoosolek 11.15–12.45 TARVO TENDAL, superviisor, coach ja kutseline lepitajaKuidas läheneda – lepituse struktuursed ja psühholoogilised aspektid organisatsioonis 12.45–13.45 Lõuna13.45–15.15 IVO VIIRES, kindlustuslepitaja, Ergo Insurance SE juriidilise osakonna juhatajaLepitusprotsess praktiku pilgu läbi…

ESCÜ üldkoosolek ja sügiskool 27.09.2019

Sügiskooli päevkava:11.15-12.30 Töötuba Jaanika Rannula (ESCÜ kaasliige) eestvedamisel “Tagasisideandmine läbi arengukaartide”12.30-12.45 kohvipaus12.45- 13.45 ESCÜ lugemisklubide esinadajad räägivad oma klubide tegevusest13.45-14.30 lõuna14.30- 15.00 ESCÜ üldkoosolek. päevakava: 1.2018. majandusaasta aruande kinnitamine 2. uute liikmete vastuvõtmine 15.00-16.00 meenutusi ANSE suveülikool. 16.15-17.30 Töötuba Piret Bristoli eesvedamisel: ANSE suveülikoolis toimunud Annette Perino vaikuse töötoa “The function of silence, creating a…

ESCÜ kevadkool 22.03.2019

Kevadkool toimub Tallinna  Puuetega Inimeste Koja saalis. Päevakava: 10.30-11.00 tervituskohv 11.00-13.15  1.töötuba 13.15-14.00  lõuna 14.00-16.00  2.töötuba 16.00-16.30 Kohvipaus 16.30-17.30 Juhatuse infotund 17.30-18.00 lõpetamine, tagasiside Registreerimise viimane tähtaeg on 17.03.19 . Kevadkoolis osalemiseks: Palun kanna 20 eurot (osalustasu, mis katab toitlustamise ja seminariruumi kasutamise kulud) ESCÜ arvele EE031010002029899002 SEB selgituseks “kevadkool 2019”. Rohkem infot rraak@hot.ee

ESCÜ Tallinna Haridusameti juhtimiskonverentsil 12.12.2018

12.12.2018 osalesid ESCÜ liikmed Tallinna Haridusameti poolt korraldatud juhtimiskonverentsil “Muutus Alga!”. Pakkusime osalevatele haridusasutuste meeskondadele tuge probleemide sõnastamisel ja lahendsute otsimisel. Video sündmustest on avalik ja leitav siin. Haridusamet tänas lõpusõnades ESCÜ superviisorite ja coachide panust-olemist, märkamist, protsesse ja vaatlemist. ESCÜ tänab Margit Raidi, kes selle ürituse lavastas ja meie ühingu kaasas!

ESCÜ üldkoosolek toimub 9.11.2018

9.11 16.00-19.00 toimub korraline üldkoosolek Tallinnas Koskla 16 MTÜ Avitus ruumides. Üldkoosoleku päevakord 1. Eetikakoodeksi käitumisjuhised. 2. Töötuba “Küsimused, mis võimaldavad ehitada mõtestatud silla eetikakoodeksini”, läbi viib Margit Raid (ESCÜ liige) 3. ANSE minutid 4. Juhatuse liikme tagasikutsumine. Hääletus 5. ESCÜ uute liikmekandidaatide tutvustus 6. Kokkuvõte ESCÜ aastast 2018 ja sisendi andmine uude aastasse 7. Ülevaade…

ESCÜ koosolek ja sügiskool 28.09.2018

28.09 toimus Ravila mõisas ESCÜ koosolek ja sügiskool.  Päevkava: 11.00-12.30 Külalisesineja Mari Kooskora (EBS ärieetikakeskus) “Eetikakoodeks, coachingu head tavad”. 12.30-12.45 kohvipaus 12.45- 14.00 ESCÜ eetikakoodeks – superviisori kaitseks ja professionaalsuse toetuseks.  Töötuba veab Liisa Raudsepp 14.00-14.45 lõuna 14.45- 16.15 Superviisori “lõksud”. Liisa Raudsepp 16.45-17.00 Kohvipaus 17.00-18.00 ESCÜ koosolek. Päevakava: 1. ESCÜ eetikakoodeks. 2. ESCÜ üldmeilile saabuvad pakkumised ja hanked.…

1.Balti Supervisiooni päev

17.08 toimus Riias esimene Balti Supervisiooni päev, mille läbivaks teemaks oli supervisiooni kvaliteet. Lisaks Balti riikidele oli osalejaid Austriast, Hollandist, Saksamaalt jne. ESCÜst  osales viis superviisorit – Maarika Saard, Ülla Visnapuu, Merike Nakström, Anne Randväli ja Liisa Raussepp. Anne Randväli tegi töötoa “Agreeing with client on supervision outcomes“, kus osalejad said oma tööjuhtumeid mõtestada empathy…