9.11 16.00-19.00 toimub korraline üldkoosolek Tallinnas Koskla 16 MTÜ Avitus ruumides.

Üldkoosoleku päevakord
1. Eetikakoodeksi käitumisjuhised.
2. Töötuba “Küsimused, mis võimaldavad ehitada mõtestatud silla eetikakoodeksini”, läbi viib Margit Raid (ESCÜ liige)
3. ANSE minutid
4. Juhatuse liikme tagasikutsumine. Hääletus
5. ESCÜ uute liikmekandidaatide tutvustus
6. Kokkuvõte ESCÜ aastast 2018 ja sisendi andmine uude aastasse
7. Ülevaade meie töögruppide tegemistest
8. Eelarve 2019. Hääletus