Soovitatav erialane kirjandus

Allpool leiate valiku avaldatud kirjandust, mis käsitleb supervisiooni ja selle meetodeid nii organisatsioonide, meeskondade kui ka üksikisikutega töötamisel. Campbell J.M. (2000). Becoming an Effective Supervisor: A workbook for Counselors and Psychotherapists.Philadelphia: Accelerated Development. McKnight, W., Chapman, E., N., (2003). The New Supervisor. Stepping Up of Confidence. Crisp Publications. Inc. O´Neil, E. (2004). Professional Supervision: Myths, Culture and…

ESCÜ üldkoosolek 11.11.2016

Hea ESCÜlane, ühingu sõber, toetaja, tulevane liige Oled oodatud ühingu üldkoosolekule 11.11.2016 kell 16.00-19.00 Koht: Kohvik Mamo, Valukoja 8, Ülemiste City. Parkimine kõrvalasuvas parklas on 2 tundi tasuta. Bussipeatus LÕÕTSA on praktiliselt maja kõrval Päevakorras: ühingu põhikirja uuendamine, uute juhatuse liikmete valimine (hääletamine toimub hetkel veel elektrooniliselt), ühingu liikmekandidaatide tutvustamine, ülevaade töörühmadest, ESCÜ 20. juubeliaasta visioon ja…

ESCÜ suvekool 2016

ESCÜ suvekool toimus tänavu 09.09.2016 Paunküla puhkekeskuses. Selles suvekoolis andis ühingu kauaaegne juht, Signe Vesso, teatepulga üle uuele juhatusele. Tegelesime ESCÜ arengule suunatud teemadega, sh kvaliteedisüsteem, uued liikmed ühingus, coachimine ja supervisioon, estvisiooni gruppide areng ning ühingu juubel. Töötubades tutvustasid Ene Talvist holistilist maailmavaadet ja Helena Ehrenbusch kehatöö põhimõtteid supervisiooni kontekstis. Päeva programmi leiad siit.

Haridusstrateegia ellu!

19.mail kogunesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Rajaleidja keskuste, kohalike omavalitsuste, õpilaste ja teiste hariduse sidusrühmade esindajad Tallinna Ülikooli Mare majja, et mõtestada mida tähendab muutunud õpikäsitus ja kuidas üheskoos soovitud muutusteni jõuda. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning Tallinna Ülikooli eestvedamisel ja Huvitava Kooli toetusel toimus supervisioonipäev

Uue aja ametid – supervisioon & coaching

Eelmise aasta lõpus sain telefonikõne küsimusega – kas olen nõus rääkima iseendast Eesti Naisele. Lähemalt uurides selgus, et kavas on teha artikkel uue aja ametitest. Nii… ja selgus, et superviisor ja coach on ajakirjaniku uurimistöö viljana Eestis uue aja ametiteks! Lugu 2015 veebruari Eesti Naises: Superviisor ja coach Signe Vesso aitab organisatsioonidel nende unistusi ellu viia Signe: “Supervisioon…