Helena Ehrenbusch (ESCÜ president)
Ülesanded: juhatuse töö koordineerimine, sh koosolekute kokkukutsumine ja protokollid, ühingu sisene infovahetus (e-mailid ja infokiri), ESCÜ uued liikmed, kodulehe arendus (sisuline), google drive haldus
Koordineeritavad töögrupid: tervishoid, ANSE Journal

Piret Bristol
Ülesanded: finantsid ja raamatupidamisülesanded (sh arved)
Koordineeritavad töögrupid: kvaliteedigrupid, mutual agreement, mentorite grupp (nõukoda)

Taimi Elenurm
Ülesanded: protokollimine
Koordineeritavad töögrupid: supervisiooni väljaõpe, haridus, ECVision

Ingrid Tiido
Ülesanded: arhiivi loomine, koduleht (jooksvad sisestused, sh sündmused, muudatused), kirjade ja vormide koostamine
Koordineeritavad töögrupid: tunnustamine

Tarvo Tendal

Liisa Raudsepp
Koordineeritavad töögrupid: eetika, raamatuklubid

Anne Randväli
Koordineeritavad töögrupid: VATEK

Juhatuse e-posti aadress: juhatus@supervisioon.ee

Klõpsa pildil

Klõpsa pildil

täisliige

Klõpsa pildil

Klõpsa pildil