Tervishoiu töögrupp

TERVISHOIU TÖÖGRUPP Koondus aastal 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raamesEesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemisKoordineerib: Allan Kaljakin (allan.kaljakin@gmail.com)

Töökeel: eesti
maire@lilleberg.ee
+372 5062455

Juhatus

Sirle Roots (alates september 2021) ESCÜ president Koordineerib juhatuse tööd ja ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi, sh haldab üldemaili info@supervisioon.ee  Toetab üldkoosolekul ühingusse vastu võetud uute liikmete sisseelamist (Google Drive) Juhib kevad- ja sügiskooli korraldustiimi Osaleb teaduse ja huvikaitseplaani töögrupis Veab eest Äripäeva ja ICF koostöös korraldatud juhtimiskonverentsi Coaching programmitiimi   Kristi Põldma…