VATEK korraldas koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10.oktoobril Vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. Mess oli koolitus- ja kohtumispaik vaimsest tervisest huvitatud inimestele, nii spetsialistidele kui elanikele Eestis. Vaimse tervise messil oli kaks põhisuunda “Vaimne tervis ja heaolu” ning “Elu skisofreeniaga”. Mess toimus Tallinna Ülikooli Mare aatriumis.

ESCÜ korraldas messil töötoa “Loominguliselt tervisliku tööelu kujundamine.” Töötuba juhtisid superviisorid Natalja Krassilnikova ja Sigrid Melts. Osales 29 huvilist. Tagasiside töötoast oli positiivne, enamik osalejaid leidsid oma küsimustele lahendusi ja toetust meilt.

ESCÜ oli VATEKi messil esindatud ka infolauga, kus aitasime huvilistel mõista supervisiooni vajalikkust ja huviliste arv oli üllatuvalt suur. Suure töö tegid infolauas Natalja Krassilnikova ja Tarvo Tendal. Tarvol  oli seletuste illustreerimisel toeks häid näiteid oma kogemusest.