ESCÜ on koostöös Tallinna Ülikooliga algatanud ainulaadse arenguprotsessi. Meie julge unistus on, et haridussüsteemis supervisiooni ja coachingu kasutusele võtmine aitab jätkusuutlikult ellu viia strateegilised muutused, et koolis oleks hea õppida ning õpetada. Meile on oluline, et supervisioon ehk töönõustamine saab lähiaastatel olema levinud praktika nii õpetajakoolituses kui ka haridusega seotud asutustes, koolijuhtide, kooli meeskondade arengu toetamises ja soovitud muudatuste elluviimises.

Olulised inimesed suudavad viia ellu tegelikke muutusi!
Pikka aega on ühiskonnas tõdetud, et vajame haridusellu olulisi muutusi, pakutakse välja erinevaid lahenduskäike, kuid siiani pole jõudnud olukorrani, et see asjaosalisi rahuldaks. Kutsume Sind koos meiega ellu viima haridusstrateegia eesmärke, uskudes siiralt, et supervisiooni meetodid toetavad kooli arengut parimal viisil. Loome üheskoos sisu, milline haridustegelikkus ümbritseb meid lähitulevikus.
Supervisioon toetab:
koolikeskkonna teadlikku kujundamist;
ennastjuhtiva õpetaja professionaalset arengut;
vastutustundlike rollide teadlikku kujundamist koolis;
kooli arengukavade koostamist ja ellu rakendamist;
kooli meeskondade arendamist ja jõustamist;
tegevuste eesmärgistamist ja muudatuste juhtimist;
probleemide lahendamist ja läbipõlemise ennetamist.
Miks osaleda? 
Kutsume sind osalema ainulaadsesse arenguprotsessi!
Saad ideid ja tehnikaid oma professionaalse tegevuse jaoks!
Saad isikliku kogemuse supervisioonist ja coachingust!
Panustad haridusstrateegia rakendamisse!
Protsessil on 3 etappi:

 

ETAPID
1. supervisioonipäev
Aeg: 16.oktoober 2014
Koht: TLÜ ASTRA maja ruum A 046
Tutvustame seniste ümarlaudade tulemusi, kuulame erinevate praktikute kogemusi, avame põhimõisted.

Sisendi annavad:

TLÜ arendusprorektor Eve Eisenschmidt,
Tallinna Haridusameti juht Andres Pajula,
TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Pille Slabina,
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse esimees Signe Vesso.

Supervisiooni ja coachingu pilootgrupid
Esimese supervisiooni päeva järel jätkub supervisiooni protsess 3 liiki pilootgruppides.
esimeses osalevad koolide meeskonnad
teises toimub koolijuhtide grupisupervisioon
kolmanda töögrupi ülesanne on töötada 16. oktoobri töötubades sõnastatud eesmärkide elluviimisega kuni 2015. maini.
Iga grupiga töötavad 2 ESCÜ superviisorit. Iga grupp kohtub 5 korda. Protsessi lõpus toimub eesmärgi saavutamise hindamine.

 

2. supervisioonipäev
2015. aasta mais teeme kokkuvõtted, kuidas eesmärke õnnestus saavutada ning sõnastame järgmised arenguülesanded.
Kasutades 1. supervisioonipäeva sisendit ja pilootgruppide kogemust, esitame Haridusministeeriumile haridusvaldkonna supervisioonivajaduse kirjelduse.
Protsessi on algatanud Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) koostöös Tallinna Ülikooliga. Meiega on ühinenud ja aidanud kolmel ümarlaual protsessi sisu luua:
Eve Eisenschmidt TLÜ arendusprorektor
Kristi Vinter TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor
Pille Slabina TLÜ HIK juhataja
Klemen Slabina TLÜ HIK arendusjuht
Mihkel Kõrbe Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige
Triin Noorkõiv Haridusministeeriumi õpetajahariduse osakonna
spetsialist
Imbi Viismaa Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor
Mehis Pever Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor
Andres Pajula Tallinna Haridusameti juht
Krista Saadoja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimees
Urve Sellenberg SA Innove õppe-ja karjäärinõustamise arenduskeskuse
juhataja