Haridusstrateegia ellu!

19.mail kogunesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Rajaleidja keskuste, kohalike omavalitsuste, õpilaste ja teiste hariduse sidusrühmade esindajad Tallinna Ülikooli Mare majja, et mõtestada mida tähendab muutunud õpikäsitus ja kuidas üheskoos soovitud muutusteni jõuda. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning Tallinna Ülikooli eestvedamisel ja Huvitava Kooli toetusel toimus supervisioonipäev

Supervisioonipäev

16.oktoobril Tallinna Ülikoolis. ESCÜ on koostöös Tallinna Ülikooliga algatanud ainulaadse arenguprotsessi, sooviga muuta supervisioon ja coaching haridusprotsessi osaks ning lähiaastatel levinud praktikaks õpetajakoolituses, haridusega seotud asutustes, kui ka koolijuhtide ja kooli meeskondade arengu toetamises.

Vaimse tervise mess

VATEK korraldab koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10.oktoobril Vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. ESCÜ osaleb messil töötoaga “Loominguliselt tervisliku tööelu kujundamine.”

ESCÜ ühines Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing ühines Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga (VATEK). Seltsingu asutajaliikmed, kelle hulka kuulub 26 erinevat ühendust ja organisatsiooni üle Eesti, kirjutasid seltsingu lepingule alla 11.novembril 2013. Seltsing lähtub oma tegevuses avalikest huvidest ning seltsingu eesmärgiks on: 1. Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine 2. Vaimse tervise ja heaolu valdkonnas Eestis…